My Profile

Profile Avatar
AntonettaBri
69 Prince Street
Southampton, NSW 2460
Australia
(02) 6741 1843 https://www.mdsiglobal.com/cpc/
cpc นั้นคืออะไร มาทำความรู้จักกันหลายๆคนที่ทำโฆษณาออนไลน์ อาจได้ยินเกี่ยวข้องการลงโฆษณาแบบ cpc cpcนั้นคือรูปแบบนึงในการลงโฆษณาหลายหลากโอกาสไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างทั้งใน google และ facebook ก็มีรูปแบบการลงโฆษณาแบบ cpc นั้นคือโฆษณาอีกแบบอย่างนึงก็คือมีคนคลิกโฆษณาคุณถึงจะเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาไม่ว่าคนจะเห็นเท่าไหนก็ตาม ถ้าไม่มีคนคลิกโฆษณาก็จะไม่เสียงเงินค่าโฆษณา เป็นอีกแบบอย่างหนึ่งในการทำโฆษณาในช่องทางต่างๆ เช่นกำหนด cpc ชั้นเยี่ยมไว้ 5 บาทก็คือว่าคุณจะเสียรายการจ่ายต่อคลิกไม่เกิน 5 บาท ถ้ามีคนคลิก 100 คลิกก็จะเสียเงินไม่เกิน 500 บาท นี้เป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับcpc ในขั้นต้นหากให้ความสนใจอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ cpc เพิ่มเติมสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ในขั้นแรก

My InBox

My Messages

FromSubjectDateStatus
First Page Previous Page
1
Next Page Last Page
Page size:
select
 0 items in 1 pages
No records to display.