v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0262) 3977799 - 3988989

Giám đốc Phân hiệu
hungcm@moj.gov.vn

Phó Giám đốc Phân hiệu
(0262) 3977379

Quản trị website
(0262) 3977 339
Cơ cấu tổ chức
 
Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột được thành lập theo Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; nhằm đáp ứng nhu cầu công tác đào tạo nguồn nhân lực pháp luật tại chỗ cho các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ; Chức năng, nhiệm vụ chính là Đào tạo Trung cấp Luật, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành Tư pháp, nghiên cứu khoa học pháp lý, phổ biến và tuyên truyền pháp luật;

Từ ngày thành lập đến nay, được sự quan tâm đặc biệt của Bộ Tư Pháp, sự giúp đỡ nhiệt tình của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các cơ quan, ban, nghành của tỉnh Đắk Lắk và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức Nhà trường. Sau hơn 2 năm hoạt động, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, được Bộ Tư pháp và Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao.


I. CƠ  CẤU TỔ CHỨC

1. Hội đồng trường

1.1. Chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục.

1.2. Cơ cấu tổ chức gồm Chủ tịch Hội đồng; 01 phó Chủ tịch hội đồng và các Uỷ viên

2. Ban Giám hiệu

Gồm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

2.1. Hiệu trưởng là người lãnh đạo, quản lý, điều hành Trường, theo chế độ thủ trưởng, là người chịu trách nhiệm các hoạt động của trường theo quy định và điều lệ của trường Trung cấp chuyên nghiệp. Chịu tách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về toàn bộ hoạt động của Trường; chính trị, tư tưởng của cán bộ, viên chức và học sinh thuộc Trường.

2.2. Các Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành, phụ trách một số lĩnh vực; nhiệm vụ công tác của mốt số đơn vị thuộc Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng

3. Cấp trưởng, cấp phó của các Đơn vị thuộc trường

3.1. Trưởng của các đơn vị thuộc trường quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị mình và trực tiếp thực hiện một số công việc trong lĩnh vực, chuyên môn nghiệp vụ được phân công; chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hiệu trưởng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3.2. Cấp phó đơn vị giúp Cấp trưởng đơn vị mình điều hành hoạt động của đơn vị và Trực tiếp thực hiện một số công việc trong lĩnh vực, chuyên môn nghiệp vụ được phân công; phân cấp theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả việc thực hiện công việc được giao đối với đơn vị, cá nhân được phân công phụ trách; phối hợp với các Phó của đơn vị khác trong việc giải quyết các công việc có liên quan; báo cáo Cấp trưởng đơn vị những vấn đề vượt quá thẩm quyền, chịu trách nhiệm trước cấp trưởng đơn vị mình và trước pháp luật  về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đó; trường hợp vắng mặt trong giờ làm việc thì phải báo cáo với cấp trưởng đơn vị mình.

4. Các đơn vị chức năng thuộc Trường

- Phòng Đào tạo & Công tác học sinh;

- Phòng Tổ chức Hành chính & Thư viện;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Quản trị;

- Khoa giáo dục Chính trị, Thể chất và Văn hoá;

- Khoa Đào tạo cơ bản;

- Khoa Đào tạo nghiệp vụ.

5. Đơn vị dịch vụ

- Trung tâm tư vấn pháp luật Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

6. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức đoàn thể Chính trị - Xã hội

- Chi bộ cơ sở Đảng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột;

- Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột;

- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột;

- Hội cựu chiến binh;

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
VIDEO
Giới thiệu Trường ĐH Luật Hà Nội - Phân hiệu tại tỉnh Đaklak
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập 22320224
Đang trực tuyến 1151