v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0262) 3977799 - 3988989

Giám đốc Phân hiệu
hungcm@moj.gov.vn

Phó Giám đốc Phân hiệu
(0262) 3977379

Quản trị website
(0262) 3977 339
Phòng Tổ chức HC & Thư viện
Phòng Tổ chức Hành chính và Thư viện là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột (theo Đề án thành lập Trường kèm Quyết định số 1807/QĐ-BTP ngày 23/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

I. Chức năng

1. Giúp Hiệu trưởng thống nhất quản lý công tác hành chính và thư viện;

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác được giao và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột và địa phương về công tác hành chính và thư viện.

II. Nhiệm vụ và Quyền hạn

1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch công tác hành chính và thư viện dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trường;

2. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác về hành chính và thư viện;

3. Chuẩn bị kế hoạch, nội dung, báo cáo, tài liệu liên quan phục vụ chương trình làm việc của Ban Giám hiệu;

4. Dự thảo kế hoạch công tác hàng năm của Trường trình Bộ Tư pháp phê duyệt;

5. Dự thảo các báo cáo tháng, quý, năm, sơ kết, tổng kết và báo cáo đột xuất của Trường;

6. Ghi biên bản các cuộc họp theo yêu cầu của Ban Giám hiệu; thông báo ý kiến chỉ đạo và kết luận của Ban Giám hiệu;

7. Thực hiện công tác khánh tiết, lễ tân, hiếu, hỷ; tiếp đón và hướng dẫn khách đến liên hệ công tác; mua sắm công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng, trà, nước … phục vụ công tác thuộc lĩnh vực được giao;

8. Chịu trách nhiệm phát ngôn và thường trực đường dây nóng của Trường;

9. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, thông tin quảng cáo;

10. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định;

11. Kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Trường trước khi trình ký ban hành;

12. Mua sắm, tiếp nhận, trao đổi, quản lý, lưu trữ, bảo quản, phát hành giáo trình, sách báo, tài liệu cho cán bộ, viên chức và học sinh phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập;

13. Đảm bảo cơ sở vật chất, sử dụng các thiết bị hiện đại, khoa học, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ; tiến tới hình thành thư viện điện tử;

14. Quản lý, điều hành công tác tạp vụ của Trường;

15. Tiếp nhận, đề xuất biện pháp xử lý khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực công tác, chuyên môn được giao;

16. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và chuyên môn theo quy định;

17. Quản lý, đánh giá và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất,  trang thiết bị được giao. Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác;

18. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn và hàng năm về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của Trường;

19. Triển khai thực hiện công tác tuyển dụng, quy hoạch, tổ chức bộ máy, biên chế, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trường:

a. Tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

b. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức;

c. Đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

d. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

e. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

20. Thường trực các Hội đồng: Xét công nhận hết tập sự; thi đua khen thưởng, kỷ luật; xét nâng bậc lương, nâng ngạch, chuyển ngạch cán bộ, công chức, viên chức; xét danh hiệu nhà giáo thuộc Trường;

21. Quản lý, cập nhật hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trường; lập các biểu mẫu, báo cáo thống kê định kỳ về tổ chức cán bộ theo quy định của Bộ Tư pháp;

22. Quản lý công tác dân quân tự vệ của Trường;

23. Thực hiện báo cáo định kỳ và chuyên môn theo qui định;

24. Tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức;

8. Quản lý, đánh giá và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao. Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác; 

25. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ chung của Trường;

26. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

III. Địa chỉ LH

Gồm Phó trưởng phòng, các Chuyên viên và Người lao động

1. Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Hành chính - Thư viện Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột - TDP8, P. tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

2. Điện thoại: (0500) 3977359, Fax: (0500) 3977349.

3. Email: hctv.tclbmt@gmail.com

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
VIDEO
Giới thiệu Trường ĐH Luật Hà Nội - Phân hiệu tại tỉnh Đaklak
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập 24003077
Đang trực tuyến 3662