v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0262) 3977799 - 3988989

Giám đốc Phân hiệu
hungcm@moj.gov.vn

Phó Giám đốc Phân hiệu
(0262) 3977379

Quản trị website
(0262) 3977 339
Phòng Tài chính - Kế toán
 
Phòng Tài chính - Kế toán là Phòng chuyên môn thuộc Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột (theo Đề án thành lập Trường kèm Quyết định số 1807/QĐ-BTP ngày 23/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

I. Chức năng

1. Giúp Hiệu trưởng thống nhất quản lý công tác Tài chính - Kế toán của Trường theo quy định;

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch được giao và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Tài chính - Kế toán.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn và hàng năm về công tác Tài chính - Kế toán của Trường;

2. Triển khai thực hiện công tác Tài chính - Kế toán của Trường:

a.Lập dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trình Bộ Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b. Tổ chức thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước được giao và các nguồn thu khác theo quy định;

c. Thực hiện việc chi trả các chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh theo đúng quy định;

d. Thực hiện chế độ báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước và công khai tài chính theo quy định;

e. Bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

3. Theo dõi, quản lý, kiểm kê tài sản trang thiết bị, cơ sở vật chất của Trường;

4. Tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản khác có liên quan;

5. Phổ biến và hướng dẫn thực hiện chế độ Tài chính - Kế toán;

6. Thực hiện báo cáo định kỳ về công tác của Phòng theo qui định;

7. Tiếp nhận đơn, thư khiếu nại của cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Tài chính - Kế toán;

8. Quản lý, đánh giá và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao. Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác;

9. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ chung của Trường;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Phòng ban:

1. Địa chỉ: Lầu 2 Tòa nhà Hành chính - Thư viện Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột - TDP8, P. tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

2. Điện thoại: (0500) 3977369

3. Email:  tckt.tclbmt@gmail.com

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
VIDEO
Giới thiệu Trường ĐH Luật Hà Nội - Phân hiệu tại tỉnh Đaklak
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập 23122603
Đang trực tuyến 582