v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0262) 3977799 - 3988989

Giám đốc Phân hiệu
hungcm@moj.gov.vn

Phó Giám đốc Phân hiệu
(0262) 3977379

Quản trị website
(0262) 3977 339
Phòng Đào tạo và CTHS
 
Phòng Đào tạo và CTHS Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột được thành lập theo Quyết định số 25/QĐ-TCLBMT ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột;

I. Chức năng

1. Giúp Hiệu trưởng thống nhất quản lý công tác đào tạo của Trường theo qui định;

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác đào tạo được giao và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột về công tác đào tạo thuộc trách nhiệm, thẩm quyền được giao.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng chương trình kế hoạch đào tạo, tuyển sinh dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trường; theo dõi và điều chỉnh kế hoạch đào tạo cho phù hợp;

2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cho từng khóa học, năm học, học kỳ; tổ chức các lớp học; lập thời khóa biểu, bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập;

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, công tác tuyển sinh đối với các lớp, các khóa đào tạo của Trường và liên kết;

4. Quản lý kết quả đào tạo, tổ chức phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo;

5. Tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện; đánh giá, phân loại học sinh; lưu trữ hồ sơ tài liệu gốc về kết quả học tập của học sinh.

6. Thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền;

7. Thường trực Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng tốt nghiệp; tham gia các hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật học sinh và các hội đồng khác có liên quan;

8. Quản lý và theo dõi việc cấp phát các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận kết quả học tập, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và các giấy tờ khác thuộc thẩm quyền;

9. Tổ chức các kỳ thi, kiểm tra (gồm thi lần 1 và lần 2) và thi tốt nghiệp;

10. Xây dựng kế hoạch và theo dõi quá trình triển khai thực tập giữa kỳ, thực tập cuối khóa và đi thực tế tại cơ sở;

11. Chủ trì tổ chức lễ khai giảng, tổng kết năm học, bế giảng khóa học;

12. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cho các giảng viên mới dự giảng và giảng thử;

13. Tiếp nhận, đề xuất biện pháp xử lý mọi khiếu nại, tố cáo của học sinh liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn được giao;

14. Thực hiện báo cáo định kỳ và chuyên môn theo qui định;

15. Quản lý, đánh giá và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao. Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác;

16. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn và hàng năm về công tác quản lý học sinh của Trường;

17. Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ học sinh theo quy định;

18. Tổ chức tiếp nhận học sinh mới nhập học, kiến nghị những học sinh không đủ điều kiện và thủ tục hồ sơ vào Trường;

19. Tổ chức các hoạt động về giáo dục truyền thống, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sống, phòng chống tệ nạn xã hội … cho học sinh;

20. Phổ biến, triển khai các văn bản về chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của học sinh;

21. Hướng dẫn và triển khai thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh;

22. Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá kết quả rèn luyện học sinh;

23. Thực hiện Quy chế công tác học sinh ngoại trú; đôn đốc, theo dõi, giám sát học sinh thực hiện Nội quy ký túc xá;

24. Tiếp nhận, đề xuất biện pháp xử lý khiếu nại, tố cáo của học sinh liên quan đến lĩnh vực công tác, chuyên môn được giao;

25. Chuẩn bị nội dung, chủ trì công tác chào cờ vào thứ 2 hàng tuần;

26. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và chuyên môn theo quy định;

27. Quản lý, đánh giá và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất,  trang thiết bị được giao. Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác;

28. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ chung của Trường;

29. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Địa chỉ LH:

1. Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Hành chính - Thư viện Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột - TDP8, P. tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

2. Điện thoại: (0500) 3977799 - 3988989

3. Email: daotaotclbmt@gmail.com

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
VIDEO
Giới thiệu Trường ĐH Luật Hà Nội - Phân hiệu tại tỉnh Đaklak
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập 23196986
Đang trực tuyến 8796