v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0262) 3977799 - 3988989

Giám đốc Phân hiệu
hungcm@moj.gov.vn

Phó Giám đốc Phân hiệu
(0262) 3977379

Quản trị website
(0262) 3977 339
Đoàn thanh niên
 
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ/ĐTN ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp.

I. Chức năng:

Là tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo qui định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Tổ chức hoạt động theo quy định của Điều lệ đoàn, sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên và của Chi bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường.

Cơ cấu tổ chức gồm Bí thư, 01 Phó bí thư, các Uỷ viên và Chi đoàn trực thuộc:

III. Hoạt động của Đoàn trường:

- Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cho Đoàn viên, thanh niên;

- Hoạt động phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao;

- Phong trào thanh niên, sinh viên tình nguyện;

- Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, xem xét kết nạp.

IV. Địa chỉ: 234 Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: 05003 931 779

Email: hungmh@moj.gov.vn

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
VIDEO
Giới thiệu Trường ĐH Luật Hà Nội - Phân hiệu tại tỉnh Đaklak
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập 23249238
Đang trực tuyến 906