v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0262) 3977799 - 3988989

Giám đốc Phân hiệu
hungcm@moj.gov.vn

Phó Giám đốc Phân hiệu
(0262) 3977379

Quản trị website
(0262) 3977 339
 • Điểm học tập
 • Danh sách tổng hợp học sinh Lớp trung cấp luật khóa V, hệ chính quy, niên khóa 2012-2014 có điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp không đạt


  BỘ TƯ PHÁP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT

  BUÔN MA THUỘT

   

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   

  DANH SÁCH TỔNG HỢP HỌC SINH

  Lớp trung cấp luật khóa V, hệ chính quy, niên khóa 2012-2014

  có điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp không đạt

  (Kèm theo Thông báo số 310 /TB-TCLBMT ngày 19 tháng 9 năm 2014

  của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột)

   

  Stt

  Họ và tên

  Năm sinh

  Lớp

  GV chấm lần 1

  GV chấm  lần 2

  Điểm trung bình

  Lý do

  1

  Võ Thành Chung

  1994

  K5A

  0

  0

  0.0

  Không nộp báo cáo

  2

  Trương Quang Minh

  1993

  K5A

  3.1

  2.2

  2.7

  Điểm báo cáo dưới 5

  3

  Trần Xuân Nguyên

  1993

  K5A

  0

  0

  0.0

  Không nộp báo cáo

  4

  Y Ră Buôn Dap

  1989

  K5A

  0

  0

  0.0

  Không nộp báo cáo

  5

  Nguyễn Hữu Trí

  1993

  K5A

  3.4

  3.5

  3.5

  Điểm báo cáo dưới 5

  6

  Hoàng Thị Quỳnh Trúc

  1994

  K5A

  3.2

  3.1

  3.2

  Điểm báo cáo dưới 5

  7

  Trần Quang Vĩnh

  1993

  K5A

  2.8

  3.3

  3.1

  Điểm báo cáo dưới 5

  8

  Ngô Hoàng Dũng

  1991

  K5B

  2.6

  3.4

  3.0

  Điểm báo cáo dưới 5

  9

  Lê Phúc Hưng

  1993

  K5B

  0

  0

  0.0

  Không nộp báo cáo

  10

  Võ Thị Hồng Nguyên

  1990

  K5B

  0

  0

  0.0

  Không nộp báo cáo

  11

  Lê Thị Hồng Nhân

  1994

  K5B

  4.6

  4.0

  4.3

  Điểm báo cáo dưới 5

  12

  Nguyễn Thanh Phúc

  1991

  K5B

  4.2

  4.3

  4.3

  Điểm báo cáo dưới 5

  13

  Trần Quang Thắng

  1994

  K5B

  0

  0

  0.0

  Không nộp báo cáo

  14

  Y Treh Êban

  1993

  K5B

  0

  0

  0.0

  Không nộp báo cáo

  15

  Hà Huy Tuấn

  1993

  K5B

  4.4

  4.3

  4.4

  Điểm báo cáo dưới 5

  16

  Hoàng Trọng Tuấn

  1992

  K5B

  0

  0

  0.0

  Không nộp báo cáo

  17

  Đinh Thị Xới

  1988

  K5B

  0

  0

  0.0

  Không nộp báo cáo

  Đắk lắk,  ngày 19 tháng 9 năm 2014

  NGƯỜI LẬP 

   

   

   

  (Đã ký)

   

   

   

   

  Thang Ngọc Dũng

  TRƯỞNG KHOA

  ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

   

   

  (Đã ký)

   

   

   

    

  Tô Văn Huyên

  Q. HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

  (Đã ký)

   

   

   

   

  Ths. Nguyễn Hùng Vừa

  THÔNG BÁO
  THÔNG TIN CẦN BIẾT
  VIDEO
  Giới thiệu Trường ĐH Luật Hà Nội - Phân hiệu tại tỉnh Đaklak
  HÌNH ẢNH
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số lượt truy cập 18883538
  Đang trực tuyến 22969