v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0262) 3977799 - 3988989

Giám đốc Phân hiệu
hungcm@moj.gov.vn

Phó Giám đốc Phân hiệu
(0262) 3977379

Quản trị website
(0262) 3977 339
TRANG TUYỂN SINH New!
Gia hạn thời gian bán và nhận hồ sơ tuyển sinh trung cấp luật năm 2014

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT

BUÔN MA THUỘT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TB-TCLBMT

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian bán và nhận hồ sơ tuyển sinh

trung cấp luật năm 2014

         

Theo Thông báo 262/TB-TCLBMT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột về tuyển sinh trung cấp luật khóa VII hệ chính quy năm 2014, thời hạn cuối cùng bán và nhận hồ sơ tuyển sinh trung cấp luật ấn định vào ngày 31 tháng 8 năm 2014. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột gia hạn thời gian bán và nhận hồ sơ trung cấp luật đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2014.

Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột thông báo để các thí sinh biết và thực hiện.

          Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột (đường Phạm Hùng, tổ dân phố 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại: 05003.977.799). Hoặc xem thông tin trên Website http://trungcapluatbmt.edu.vn

 Nơi nhận:

- Các phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường (thực hiện)

- Hiệu trưởng (báo cáo);

- Website: http://trungcapluatbmt.edu.vn;

- Lưu: VT.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Ths. Nguyễn Hùng Vừa

 

    
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
VIDEO
Giới thiệu Trường ĐH Luật Hà Nội - Phân hiệu tại tỉnh Đaklak
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập 24002132
Đang trực tuyến 2717