v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0262) 3977799 - 3988989

Giám đốc Phân hiệu
hungcm@moj.gov.vn

Phó Giám đốc Phân hiệu
(0262) 3977379

Quản trị website
(0262) 3977 339
 • Điểm học tập
 • Danh sách học sinh học lại học phần cơ bản

  BỘ TƯ PHÁP

  TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT

  BUÔN MA THUỘT

   

   

  DANH SÁCH TỔNG HỢP HỌC SINH HỌC LẠI

   

  Học phần: Lý luận Nhà nước và pháp luật

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Lớp

  Lí do

  học lại

  Ghi chú

  1

  Trần Quang Thắng

  1994

  K5B

  Điểm HP dưới 5.0

   

                            

  Học phần: Luật Hình sự

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Lớp

  Lí do

  học lại

  Ghi chú

  1

  Trần Quang Thắng

  1994

  K5B

  Điểm HP dưới 5.0

   

   

  Học phần: Luật Tố tụng hình sự

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Lớp

  Lí do

  học lại

  Ghi chú

  1

  Y Ni Ken Niê

   

  K3A1

  Điểm HP dưới 5.0

   

  2

  Phan Thị Thu Hằng

   

  K3A2

  Điểm HP dưới 5.0

   

  3

  Võ Văn Bảo

  1994

  K5B

  Điểm HP dưới 5.0

   

  Học phần:Luật Dân sự

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Lớp

  Lí do

   học lại

  Ghi chú

  1

  Võ Văn Bảo

  1992

  K5B

  Điểm HP dưới 5.0


  Học phần: Luật Thương mại

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Lớp

  Lí do

  học lại

  Ghi chú

  1

  Y Kiểm Niê

   

  K3A2

  Điểm HP dưới 5.0

   

  2

  Huỳnh Ngọc Hoàng

  1989

  K4B

  Điểm HP dưới 5.0

   

  3

  Võ Minh Toản

  1993

  K5B

  Điểm HP dưới 5.0

   

   

  Học phần: Luật Tài chính

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Lớp

  Lí do

   học lại

  Ghi chú

  1

  Y Ni Ken Niê

   

  K3A1

  Điểm HP dưới 5.0

   

  2

  Phan Thị Thu Hằng

   

  K3A2

  Điểm HP dưới 5.0

   

   

  Học phần: Luật Lao động và an sinh xã hội

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Lớp

  Lí do

  học lại

  Ghi chú

  1

  Y Ni Ken Niê

   

  K3A1

  Điểm HP dưới 5.0

   

  2

  Phan Thị Thu Hằng

   

  K3A2

  Điểm HP dưới 5.0

   

  3

  Nguyễn Văn Đạt

   

  K4B

  Điểm HP dưới 5.0

   

  4

  Võ Văn Bảo

  1990

  K5B

  Điểm HP dưới 5.0

   

  5

  Nguyễn Văn Hiến

  1992

  K5B

  Điểm HP dưới 5.0

   

   

  Học phần: Luật Đất đai

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Lớp

  Lí do

  học lại

  Ghi chú

  1

  Y Ni Ken Niê

   

  K3A1

  Điểm HP dưới 5.0

   

   

  Học phần: Luật Môi trường

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Lớp

  Lí do

   học lại

  Ghi chú

  1

  Phan Thị Thu Hằng

   

  K3A2

  Điểm HP dưới 5.0

   

  2

  Võ Văn Bảo

  1990

  K5B

  Điểm HP dưới 5.0

   

  3

  Võ Minh Toản

  1993

  K5B

  Điểm HP dưới 5.0

   

   

  Học phần: Luật Hôn nhân và gia đình

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Lớp

  Lí do

   học lại

  Ghi chú

  1

  Nguyễn Văn Đạt

   

  K4B

  Điểm HP dưới 5.0

   

  2

  Nguyễn Ngọc Phương

  1993

  K5A

  Điểm HP dưới 5.0

   

  3

  Lê Quốc Khánh

  1992

  K5B

  Điểm HP dưới 5.0

   

  4

  Trần Quang Thắng

  1994

  K5B

  Điểm HP dưới 5.0

   

   

  Học phần: Luật Tố tụng dân sự

  STT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Lớp

  Lý do

  học lại

  Ghi chú

  1

  Phan Thị Thu Hằng

   

  K3A2

  Điểm HP dưới 5.0

   

  2

  Nguyễn Văn Hoàng

   

  K3A2

  Điểm HP dưới 5.0

   

  3

  Nguyễn Xuân Nam

   

  K3A2

  Điểm HP dưới 5.0

   

  4

  Phạm Văn Thông

   

  K3A2

  Điểm HP dưới 5.0

   

  5

  Nguyễn Văn Đạt

   

  K4B

  Điểm HP dưới 5.0

   

  6

  Võ Văn Bảo

  1994

  K5B

  Điểm HP dưới 5.0

   

  7

  H’ Ngam Adrơng

  1992

  K5B

  Điểm HP dưới 5.0

   

  8

  Võ Thị Hồng Nguyên

  1990

  K5B

  Điểm HP dưới 5.0

   

  9

  Nguyễn Thị Thu Thương

  1994

  K5B

  Điểm HP dưới 5.0

   

   

  Đắk Lắk, ngày     tháng     năm 2014

   

  NGƯỜI LẬP

   

   

  (Đã ký)

   

   

  Nguyễn Thanh Thảo

  TRƯỞNG KHOA

  ĐÀO TẠO CƠ BẢN

   

  (Đã ký)

   

   

  Nguyễn Hồ Thành 

  THÔNG BÁO
  THÔNG TIN CẦN BIẾT
  VIDEO
  Giới thiệu Trường ĐH Luật Hà Nội - Phân hiệu tại tỉnh Đaklak
  HÌNH ẢNH
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số lượt truy cập 20899291
  Đang trực tuyến 7302