v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0262) 3977799 - 3988989

Giám đốc Phân hiệu
hungcm@moj.gov.vn

Phó Giám đốc Phân hiệu
(0262) 3977379

Quản trị website
(0262) 3977 339
Đại học văn bằng 2
Lịch thi đầu vào Lớp Đại học Luật văn bằng 2, khóa II

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT

BUÔN MA THUỘT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 325 /TB-TCLBMT

 

 

Đắk Lắk, ngày  30 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi đầu vào Lớp Đại học Luật văn bằng 2, khóa II

hệ vừa làm vừa học tại Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

 

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét điều kiện thi đầu vào lớp Đại học Luật văn bằng 2, khóa II của Trường Đại học Luật Hà Nội ngày 26 tháng 9 năm 2014,

Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột thông báo môn thi, thời gian, địa điểm thi đầu vào cho thí sinh dự thi lớp Đại học Luật văn bằng 2, khóa II hệ vừa làm vừa học của Trường Đại học Luật Hà Nội đặt tại Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột như sau:

1. Môn thi: 2 môn

- Triết học Mác - Lênin;

- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Lịch sử Đảng CSVN).

2. Thời gian thi

- Sáng ngày 18/10/2014: Khai mạc kỳ thi và phổ biến Quy chế thi;

- Chiều ngày 18/10/2014: thi môn Triết học Mác - Lênin;

- Sáng ngày 19/10/2014: thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Lịch sử Đảng CSVN).

3. Địa điểm thi

Tại Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột - Tổ dân phố 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, số điện thoại: 05003.977.799 hoặc Website: http://trungcapluatbmt.edu.vn

 

 

Nơi nhận:

- Các phòng, khoa (để biết);

- Website: http://trungcapbmt.edu.vn;

- Lưu: VT, ĐT.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Ths. Nguyễn Hùng Vừa

  
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
VIDEO
Giới thiệu Trường ĐH Luật Hà Nội - Phân hiệu tại tỉnh Đaklak
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập 18880931
Đang trực tuyến 20362