v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0262) 3977799 - 3988989

Giám đốc Phân hiệu
hungcm@moj.gov.vn

Phó Giám đốc Phân hiệu
(0262) 3977379

Quản trị website
(0262) 3977 339
SINH VIÊN - HỌC VIÊN
Kết quả vòng loại cuộc thi học thuật "Đấu trí nghiệp vụ" lần thứ nhất

TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT

BUÔN MA THUỘT

KHOA ĐT NGHIỆP VỤ

 

Số: 02/TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả vòng loại cuộc thi học thuật

“Đấu trí nghiệp vụ” lần thứ nhất

 


 

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-ĐTNV ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Khoa Đào tạo nghiệp vụ về việc Tổ chức Cuộc thi học thuật “Đấu trí nghiệp vụ” lần thứ nhất;


Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo cuộc thi “Đấu trí nghiệp vụ”;


Ban tổ chức thông báo kết quả vòng loại cuộc thi “Đấu trí nghiệp vụ” lần thứ nhất năm 2016, cụ thể như sau:


1. Công bố kết quả thi vòng loại của 20 đội tham gia (có bảng kết quả kèm theo).


2. Công nhận các đội vào vòng chung kết cuộc thi Đấu trí nghiệp vụ” lần thứ nhất:


Theo kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, có ba đội có số điểm bằng nhau (21,5  điểm) và đồng hạng 03.


Để khích lệ các đội tham gia, Ban tổ chức quyết định thay đổi cơ cấu cuộc thi. Theo đó, công nhận 05 đội có số điểm cao nhất được vào vòng chung kết, cụ thể như sau:


STT

Nhóm

Lớp

Họ và tên

Điểm

1

7

K7B

Katơr Học

Đội trưởng

22,5

Chamale Quân

Đội phó

Va Ri Nhông Thị Tâm

Thành viên

Cao Thị Minh Nho

Thành viên

Đinh Thị Beo

Thành viên

2

3

K7A

Trịnh Ngọc Khánh

Đội trưởng

22

Trần Thị Thu

Đội phó

Dương Thị Kim Anh

Thành viên

Hoàng Dương Mai

Thành viên

Châu Hoàng Văn Đoàn

Thành viên

3

1

K6C

Sùng Văn Hại

Đội trưởng

21,5

Bùi Hữu Nghĩa

Đội phó

Hoàng Thị Tú Oanh

Thành viên

Nguyễn Phú Lộc

Thành viên

Bùi Thị Thùy Duyên

Thành viên

4

12

K8A

Hà Thị Thu Thủy

Đội trưởng

21,5

Nguyễn Quang Phong

Đội phó

Y Julih H’Đơk

Thành viên

Thạch Niê

Thành viên

Tưởng Thị Yến

Thành viên

5

11

K8A

Phạm Thành Vỹ

Đội trưởng

21,5

Trần Thị Ngọc Mai

Đội phó

Đào Duy Sang

Thành viên

Dương Tuấn Mạnh

Thành viên

Võ Ngọc Sơn

Thành viên


3. Một số lưu ý dành cho các đội vào vòng chung kết


- Trong vòng 02 ngày kể từ ngày ra thông báo, các đội vào chung kết phải đăng ký cho mình 01 Cố vấn chuyên môn (danh sách các Cố vấn chuyên môn theo Kế hoạch số 46/KH-ĐTNV) về Khoa Đào tạo nghiệp vụ.


- Mỗi đội thi chỉ được chọn một Cố vấn chuyên môn, trường hợp có hai đội cùng đăng ký một Cố vấn, đội đăng ký sau phải lựa chọn Cố vấn khác để thay thế.


- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức vòng chung kết: 24/02/2016.


- Địa điểm diễn ra vòng chung kết: Hội trường tầng 3 - Khu Giảng đường G3.


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Ban tổ chức qua số điện thoại: 05003.977.329 ./.

 

 


Nơi nhận:

 

- Ban giám hiệu (báo cáo);

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp

- Các đội tham gia cuộc thi

- Bảng tin Nhà trường

- Website Nhà trường

- Lưu: BTC, Khoa ĐTNV.

TM. BAN TỔ CHỨC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bích Điền_________________________________________________________________________

KẾT QUẢ VÒNG LOẠI CUỘC THI HỌC THUẬT

“ĐẤU TRÍ NGHIỆP VỤ” LẦN THỨ NHẤT

(Ban hành kèm theo Thông báo số 02/TB-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2015

 của Ban tổ chức cuộc thi “Đấu trí nghiệp vụ”)

 

STT

Nhóm

Lớp

Họ và tên

Điểm

Ghi chú

1

7

K7B

Katơr Học

Đội trưởng

22,5

Vào vòng chung kết

Chamale Quân

Đội phó

Va Ri Nhông Thị Tâm

Thành viên

Cao Thị Minh Nho

Thành viên

Đinh Thị Beo

Thành viên

2

3

K7A

Trịnh Ngọc Khánh

Đội trưởng

22

Vào vòng chung kết

Trần Thị Thu

Đội phó

Dương Thị Kim Anh

Thành viên

Hoàng Dương Mai

Thành viên

Châu Hoàng Văn Đoàn

Thành viên

3

1

K6C

Sùng Văn Hại

Đội trưởng

21,5

Vào vòng chung kết

Bùi Hữu Nghĩa

Đội phó

Hoàng Thị Tú Oanh

Thành viên

Nguyễn Phú Lộc

Thành viên

Bùi Thị Thùy Duyên

Thành viên

4

12

K8A

Hà Thị Thu Thủy

Đội trưởng

21,5

Vào vòng chung kết

Nguyễn Quang Phong

Đội phó

Y Julih H’Đơk

Thành viên

Thạch Niê

Thành viên

Tưởng Thị Yến

Thành viên

5

11

K8A

Phạm Thành Vỹ

Đội trưởng

21,5

Vào vòng chung kết

Trần Thị Ngọc Mai

Đội phó

Đào Duy Sang

Thành viên

Dương Tuấn Mạnh

Thành viên

Võ Ngọc Sơn

Thành viên

6

2

K6C

Triệu Luân

Đội trưởng

19.5

 

Nguyễn Duy Phú

Đội phó

Đào Bá Vinh

Thành viên

 Nay Les

Thành viên

Nguyễn Văn Công

Thành viên

7

6

K7B

Lê Tuấn Anh

Đội trưởng

18

 

Lương Sỹ Thời

Đội phó

Phạm Khánh Huyền

Thành viên

Mông Văn Kỳ

Thành viên

Phạm Xuân Thao

Thành viên

8

8

K7C

Nguyễn Đình Đông

Đội trưởng

18

 

H Hiu Niê

Đội phó

Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Thành viên

Trần Thị Phong Lan

Thành viên

Nguyễn Văn Nhất

Thành viên

9

5

K7B

Bùi Tiến Hùng

Đội trưởng

17,5

 

Nguyễn Thị Hương

Đội phó

Trần Quốc Tuấn

Thành viên

Nguyễn Minh Tâm

Thành viên

Đỗ Văn Hải

Thành viên

10

4

K7B

Lê Thị Hòa

Đội trưởng

17

 

Lương Ngọc Hiệu

Đội phó

Nay H Oan

Thành viên

Phùng Đình Như Tú

Thành viên

H’Dươn Niê

Thành viên

11

9

K8A

Vi Thị Liên

Đội trưởng

16,5

 

Trần Hương Giang

Đội phó

Đinh Văn Hơn

Thành viên

Lê Văn Vũ

Thành viên

Vũ Thị Ngọc Trinh

Thành viên

12

14

K8B

Nguyễn Văn Cương

Đội trưởng

16,5

 

Hoàng Thị Lanh Huệ

Đội phó

Lê Văn Biên

Thành viên

Nguyễn Thị Tú Uyên

Thành viên

Nguyễn Trung Nguyên

Thành viên

13

19

K8C

Trần Thị Hạnh

Đội trưởng

16,5

 

Nguyễn Văn Tuyền

Đội phó

Thào Xuân Quang

Thành viên

Trần Thế Xuyên

Thành viên

H’Lâm Kbuôr

Thành viên

14

17

K8B

Trần Trung Thành

Đội trưởng

16

 

Sùng Thị Cá

Đội phó

Trần Thị Thùy Linh

Thành viên

Đinh Thị Hiêu

Thành viên

Đồng Văn Nhật

Thành viên

15

18

K8B

Ksor Tài

Đội trưởng

16

 

Phạm Thị Hằng

Đội phó

H Lan Mlô

Thành viên

Nguyễn Thị Uyên

Thành viên

Y Dung Niê

Thành viên

16

20

K8C

Khuất Thị Trang

Đội trưởng

15,5

 

Lê Thị Ngọc Phước

Đội phó

Lưu Thị Bảo Trâm

Thành viên

Đặng Công Minh

Thành viên

Giàng Mạnh Hồng

Thành viên

17

10

K8A

H’Xuân Ayun

Đội trưởng

15

 

Nguyễn Thị Hương

Đội phó

Dương Minh Đức

Thành viên

Liêu Văn Minh

Thành viên

Trần Thùy Dương

Thành viên

18

15

K8B

Đinh Thị Mỹ Linh

Đội trưởng

13

 

Nguyên Văn Tây Nguyên

Đội phó

H’Sun Niê

Thành viên

Phùng Đàm Thúy Linh

Thành viên

Giàng Seo Phổng

Thành viên

19

16

K8B

H’Uyên Niê

Đội trưởng

9,25

 

Lê Thị Thúy Linh

Đội phó

Lê Mỹ Lành

Thành viên

Nguyễn Nhất Thống

Thành viên

Lãnh Công Anh

Thành viên

20

13

K8A

Liêu Văn Minh

Đội trưởng

 

 

Khổng Văn Thắng

Đội phó

Siu Boni

Thành viên

Y Bhăn Byă

Thành viên

H’Lang Niê

Thành viên

 
 
BAN TỔ CHỨC
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
VIDEO
Giới thiệu Trường ĐH Luật Hà Nội - Phân hiệu tại tỉnh Đaklak
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập 20899102
Đang trực tuyến 7113