v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0262) 3977799 - 3988989

Giám đốc Phân hiệu
hungcm@moj.gov.vn

Phó Giám đốc Phân hiệu
(0262) 3977379

Quản trị website
(0262) 3977 339
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Chi bộ Nhà trường tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Ngày 09/6/2016, Chi bộ Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động (CCVC) Nhà trường.

 

Tại Hội nghị, Ths. Nguyễn Hùng Vừa - Phó Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường đã quán triệt các nội dung cơ bản trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng thông qua các nhóm vấn đề chính: Những định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại; đẩy mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Cũng tại Hội nghị, ông Tô Viết Vinh - Cấp ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Quản trị đã quán triệt những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương như: Kết quả công tác của Đảng bộ Khối giai đoạn 2010 - 2015; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Kết thúc Hội nghị CCVC đã viết phiếu thu hoạch, trong đó có nội dung đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên tại đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân trong việc thực hiện công việc./. 

 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
VIDEO
Giới thiệu Trường ĐH Luật Hà Nội - Phân hiệu tại tỉnh Đaklak
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập 20898545
Đang trực tuyến 6556