v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0262) 3977799 - 3988989

Hiệu trưởng
vuanh@moj.gov.vn

Phó Hiệu trưởng
(0262) 3977389

Quản trị website
(0262) 3977339
THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức Hội thi rung chuông vàng Trung cấp Luật 2016

ĐOÀN BỘ TƯ PHÁP

ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT

BUÔN MA THUỘT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 14/TB-ĐTN

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng trung cấp luật năm 2016”

  

 


 

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-ĐTN ngày 18 tháng 9 năm 2016 của Đoàn Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột về việc Tổ chức Hội thi “Rung Chuông vàng trung cấp luật năm 2016”(sau đây gọi tắt là Hội thi) được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 18 tháng 9 năm 2016. Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo nội dung thực hiện Hội thi như sau:

1. Thành phần:

- Thí sinh dự thi (mặc áo sơ mi xanh đồng phục nhà trường);

- Toàn thể học sinh Nhà trường;

- Ban Chỉ đạo và các tiểu ban Hội thi (mặc áo đoàn);

- Khách mời: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị, toàn thể viên chức, người lao động Nhà trường, Thành đoàn và đơn vị tài trợ.

2. Thời gian: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 09 tháng 11 năm 2016.

3. Địa điểm: Giảng đường G3.

4. Chương trình:

Stt

Nội dung

Thực hiện

1

- Tuyên bố lý do;

- Giới thiệu thành phần:

+ Thí sinh dự thi;

+ Tiểu Ban cố vấn: Trưởng tiểu ban;

+ Khách mời;

+ Toàn thể học sinh Nhà trường.

Người dẫn

chương trình

2

Văn nghệ

Tiểu ban văn nghệ,

trò chơi

3

Nội dung chính Hội thi

- Thí sinh trả lời câu hỏi;

- Cứu trợ.

Người dẫn

chương trình

Tiểu Ban Cố vấn

4

Văn nghệ

Tiểu ban văn nghệ,

trò chơi

5

Câu hỏi dành cho khán giả

Người dẫn

chương trình

6

- Gói câu hỏi Rung chuông vàng trung cấp luật năm 2016;

- Rung chuông vàng trung cấp luật năm 2016.

Thí sinh

7

Trao giải: theo thứ tự sau đây

Giải Khuyến khích

Vũ Tuyên Hoàng

Nguyễn Trịnh Ngọc Linh

Giải Ba

Thang Ngọc Dũng

Giải Nhì

Lê Công Hải

Giải Nhất

Tô Duy Khâm

Giải Rung chuông vàng

trung cấp luật năm 2016

Nguyễn Hùng Vừa

Phạm Thị Ánh Hằng

8

Bế mạc Hội thi

Người dẫn

chương trình

Trên đây là Thông báo triển khai Kế hoạch Hội thi, Ban Chấp hành Đoàn trường đề nghị các ban, tiểu ban, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công nghiêm túc, chủ động thực hiện./.

 Nơi nhận:

- Các Chi đoàn (thực hiện);

- Các ban và tiểu ban (thực hiện);

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các phòng, khoa, đơn vị (phối hợp);

- Lưu: ĐTN, Chi đoàn viên chức.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Tô Duy Khâm

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
VIDEO
Giải việt dã Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột lần thứ 2 chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập ĐTNCSHCM
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập 13863998
Đang trực tuyến 19188