v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0262) 3977799 - 3988989

Giám đốc Phân hiệu
hungcm@moj.gov.vn

Phó Giám đốc Phân hiệu
(0262) 3977379

Quản trị website
(0262) 3977 339
SINH VIÊN - HỌC VIÊN
Xác định mục tiêu đào tạo Trung cấp Luật hiện nay
Hiện nay, theo quy định của pháp luật (Luật Giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp), chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp phải chuyển sang chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo Luật giáo dục nghề nghiệp. Do đó, các trường trung cấp luật thuộc Bộ Tư pháp phải chuyển đổi chương trình đào tạo phù hợp với Luật giáo dục nghề nghiệp (Công văn số 1052/BTP-TCCB ngày 30/3/2017 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện một số nội dung về Giáo dục nghề nghiệp). Bởi vậy, xác định mục tiêu đào tạo của các trường trung cấp luật có ý nghĩa hết sức quan trọng, then chốt đối với việc xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo theo Luật giáo dục nghề nghiệp.

Qua thực tiễn đào tạo trung cấp luật mấy năm qua và là người trực tiếp giảng dạy, để xác định mục tiêu đào tạo phù hợp với Luật giáo dục nghề nghiệp, theo tôi, cần căn cứ vào các tiêu chí cơ bản sau:

- Thứ nhất, theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam (Quyết định số 1982/QĐ-Ttg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam) thì chuẩn đầu ra đối với người tốt nghiệp trung cấp phải có những kiến thức, kỹ năng cơ bản thực hiện công việc của một nghề và hình thành thái độ đúng đắn, yêu thích, tính độc lập, trách nhiệm đối với nghề đó.

- Thứ hai, ngành trung cấp luật thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Khoa học xã hội thì luôn thay đổi qua từng ngày và những kết quả không thể được sử dụng mãi mãi và cần phải được kiểm chứng bằng quá trình, thực tiễn…Do đó, những kiến thức, quy định mà người học tiếp cận được trong quá trình học tập ở trường khó có thể được sử dụng ngay khi ra trường và cần phải có thời gian trải nghiệm. Mặt khác, pháp luật điều chỉnh hầu hết các mặt của đời sống xã hội, do đó, với thời gian đào tạo trung cấp luật từ 1 năm đến 2 năm thì khó có thể truyền đạt hết tất cả các lĩnh vực mà pháp luật điều chỉnh. Vì vậy, chương trình trung cấp luật cần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam để biết sử dụng nguyên tắc cơ bản của pháp luật, phương pháp tổ chức, thực hiện công việc liên quan đến pháp luật.

- Thứ ba, đội ngũ giáo viên giảng dạy ở các trường trung cấp luật hiện nay, phần lớn, không có các kỹ năng nghề nghiệp cao và cũng không phải là những cán bộ, công chức, nhân viên làm công việc chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức mà người học ra trường làm việc. Do đó, việc đòi hỏi đào tạo ra người học đáp ứng ngay kỹ năng nghề nghiệp hay làm công việc chuyên môn cũng sẽ gặp phải những khó khăn nhất định.

- Thứ tư, nhu cầu xã hội đối với người học tốt nghiệp trung cấp luật thì cần những người biết cách làm việc, biết tổ chức thực hiện công việc đơn giản, biết giao tiếp, ứng xử và có trách nhiệm đối với công việc.

Từ những tiêu chí đó, tôi cho rằng, các trường trung cấp luật cần hướng xây dựng, thực hiện chương trình đào tạo theo mục tiêu sau:

1. Mục tiêu chung

Người có bằng tốt nghiệp trung cấp luật có những kiến thức, kỹ năng cơ bản để thực hiện những công việc đơn giản bậc trung cấp.

Người học sau khi tốt nghiệp trung cấp luật đáp ứng được các yêu cầu công việc của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hội, các tổ chức tự quản, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các doanh nghiệp,…ở địa phương và có khả năng học tập lên các trình độ cao hơn để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu kiến thức

- Có kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật Việt Nam.

- Biết được vị trí, chức năng cơ bản, mối quan hệ của các cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức xã hội, doanh nghiệp… ở địa phương.

- Có trình độ tin học cơ bản, biết sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng, công cụ tra cứu tài liệu trên mạng.

- Có kiến thức cơ bản để học tập lên trình độ cao hơn.

2.2. Mục tiêu kỹ năng

- Biết sử dụng các nguyên tắc pháp luật cơ bản, đạo đức trong giải quyết công việc.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật góp phần nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật của người dân địa phương.

- Biết tổ chức, thực hiện giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

- Biết sử dụng các từ ngữ ngoại ngữ cơ bản trong giao tiếp đơn giản hàng ngày.

2.3. Mục tiêu thái độ

- Hình thành niềm tin đối với đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

- Hình thành tính chủ động, tự tin cho người học.

- Nhận thức đúng đắn các sự kiện pháp lý trong thực tiễn.

- Có sức khỏe, đạo đức, trách nhiệm đối với công việc, gia đình và xã hội.

Vậy với mục tiêu đào tạo xác định như trên, mong sẽ góp phần nhỏ trong việc xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo trung cấp luật theo Luật giáo dục nghề nghiệp.

VQ 

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
VIDEO
Giới thiệu Trường ĐH Luật Hà Nội - Phân hiệu tại tỉnh Đaklak
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập 24111777
Đang trực tuyến 6632