v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0262) 3977799 - 3988989

Giám đốc Phân hiệu
hungcm@moj.gov.vn

Phó Giám đốc Phân hiệu
(0262) 3977379

Quản trị website
(0262) 3977 339
SINH VIÊN - HỌC VIÊN
Sự cần thiết xây dựng chương trình môn học tích hợp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp luật theo Luật Giáo dục nghề nghiệp
Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học, kĩ thuật và công nghệ, tri thức của loài người đang gia tăng nhanh chóng. Không những thông tin ngày càng nhiều mà với sự phát triển của các phương tiện công nghệ thông tin, ngày càng có nhiều cơ hội để mỗi người dễ dàng tiếp cận các thông tin mới nhất, đặc biệt là lĩnh vực xã hội.

Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học, kĩ thuật và công nghệ, tri thức của loài người đang gia tăng nhanh chóng. Không những thông tin ngày càng nhiều mà với sự phát triển của các phương tiện công nghệ thông tin, ngày càng có nhiều cơ hội để mỗi người dễ dàng tiếp cận các thông tin mới nhất[1], đặc biệt là lĩnh vực xã hội. Bởi thế mà Thủ tướng Chính phủ đã quyết định Ưu tiên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin cơ sở, họp báo, thông cáo báo chí[2] để đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Do đó, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực luôn được phổ biến, giáo dục kịp thời đến tất cả người dân. Là cơ sở đào tạo khoa học pháp lý, các trường trung cấp luật phải luôn thay đổi nội dung đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Kiến thức khoa học pháp lý cơ sở, khoa học pháp lý chuyên ngành, khoa học pháp lý ứng dụng luôn có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ cho nhau để đáp ứng cung cấp kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm cho người học. Chính vì thế mà nội dung kiến thức các lĩnh vực khoa học pháp lý cần có sự tích hợp để đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp.

Trong chương trình các môn học cơ sở của chương trình đào tạo trung cấp luật, chương trình các môn học là những ngành khoa học pháp lý độc lập tương đối, được thiết kế theo mạch kiến thức môn học dựa trên nguyên tắc kiến thức được học trước là cơ sở tiên quyết của kiến thức được học sau. Vì thế, một số nội dung kiến thức có liên quan đến nhiều môn học đều được đưa vào chương trình của các môn học đó gây ra sự chồng chéo, quá tải. Không những thế, thời điểm dạy học các kiến thức đó ở các môn học khác nhau là khác nhau, đôi khi thuật ngữ được dùng cũng khác nhau, gây khó khăn cho người học. Phải xác định các nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học để đào tạo, tránh việc lặp lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau. Giúp cho người học không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau, vừa gây quá tải, nhàm chán, vừa không có được sự hiểu biết tổng quát cũng như khả năng ứng dụng của kiến thức tổng hợp vào thực tiễn.

Hệ thống pháp luật Việt Nam có tính toàn diện, thống nhất và đồng bộ. Hệ thống pháp luật có đầy đủ các qui phạm pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội cần được điều chỉnh bằng pháp luật, nhu cầu điều chỉnh bằng pháp luật đối với các quan hệ xã hội ngày càng mở rộng. Các qui phạm pháp luật đó luôn có sự thống nhất với nhau, không trùng lặp, mâu thuẫn, chồng chéo nhau. Là giáo viên truyền đạt kiến thức khoa học pháp lý cần có sự am hiểu sâu rộng cả về phương diện lý thuyết và thực tiễn ở các lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo. Chương trình môn học tích hợp sẽ tạo điều kiện để giáo viên các môn học liên quan chủ động hơn trong sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong dạy học. Từ đó giảm tải cho giáo viên trong việc dạy các kiến thức tích hợp trong môn học của mình mà còn có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kĩ năng sư phạm cho giáo viên, góp phần phát triển đội ngũ giáo viên bộ môn hiện nay thành đội ngũ giáo viên có đủ năng lực dạy học kiến thức tích hợp trong tương lai[3].

Bởi thế mà, Nghị quyết  số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định: “Nội dung giáo dục nghề nghiệp được xây dựng theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp để hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học”. Nội dung giáo dục nghề nghiệp xây dựng theo hướng tích hợp phải được thực hiện từ xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình đến cả việc tổ chức dạy và học.

Xây dựng chương trình môn học tích hợp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp luật theo Luật Giáo dục nghề nghiệp là một vấn đề mới, ảnh hưởng tác động tới rất nhiều yếu tố, rất mong cần có sự trao đổi sâu sắc thêm nữa.

 

[1] ThS. Hà Thị Lan Hương, “Dạy học tích hợp vì mục tiêu phát triển năng lực vận dụng kiến thức của học sinh”, Cổng thông tin điện tử Viện nghiên cứu sư phạm, Trường Đại học sư phạm Hà Nội: http://vncsp.hnue.edu.vn/ban-tron-giao-duc/article/193.aspx.

[2] Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 20121.

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
VIDEO
Giới thiệu Trường ĐH Luật Hà Nội - Phân hiệu tại tỉnh Đaklak
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập 24110815
Đang trực tuyến 5670