v
Tuyển sinh - Đào tạo
(0262) 3977799 - 3988989

Giám đốc Phân hiệu
hungcm@moj.gov.vn

Phó Giám đốc Phân hiệu
(0262) 3977379

Quản trị website
(0262) 3977 339
SINH VIÊN - HỌC VIÊN
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP KHÓA VIII VÀ KHÓA IX
Trong 03 ngày (13/3, 04/4, 05/4/2018), được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Khoa Đào tạo Nghiệp vụ tổ chức đánh giá kết quả thực tập nghề nghiệp của học sinh khóa VIII, khóa IX

Qua một tháng đi thực tập tại cơ sở đối với học sinh lớp K8C và 02 tháng đối với học sinh lớp K9A, K9B, học sinh các lớp trở lại Trường để báo cáo kết quả kỳ thực tập nghề nghiệp.

Năm học 2017-2018, Khoa Đào tạo Nghiệp vụ đã tham mưu Ban Giám hiệu Nhà trường thay đổi hình thức đánh giá kết quả kỳ thực tập nghề nghiệp. Theo đó, thay vì đánh giá bằng báo cáo thực tập như mọi năm thì năm nay Trường đánh giá bằng hình thức vấn đáp.

Kết quả thực tập nghề nghiệp được đánh giá bởi 02 giáo viên, trong đó có giáo viên trực tiếp hướng dẫn. Tiêu chí, thang điểm đánh giá do Nhà trường quy định dựa trên các căn cứ:

- Kiến thức, kỹ năng của học sinh thông qua đánh giá của giáo viên;

- Ý thức tổ chức, chấp hành kỷ luật tại đơn vị thực tập và các quy định của Nhà trường trong quá trình thực tập nghề nghiệp;

- Nhật ký thực tập có xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập;

Kết quả thực tập nghề nghiệp của học sinh được đánh giá thông qua việc cộng điểm đánh giá từ các tiêu chí trên để quy đổi thành đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu:

- Học sinh có điểm thực tập nghề nghiệp = 5 trở lên được coi là đạt yêu cầu;

- Học sinh có điểm thực tập nghề nghiệp < 5 được coi là không đạt yêu cầu, phải thực tập lại lần 2.

Việc thay đổi hình thức đánh giá kết quả kỳ thực tập nghề nghiệp làm tăng tính tương tác của giáo viên và học sinh, qua đó cũng nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh khi đi thực tập tại cơ quan, đơn vị và nâng cao ý thức nghiên cứu tài liệu của học sinh.

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
VIDEO
Giới thiệu Trường ĐH Luật Hà Nội - Phân hiệu tại tỉnh Đaklak
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập 24003217
Đang trực tuyến 3802