Đoàn TN Trường trung cấp Luật BMT tham dự Hiến máu tình nguyện