1800+ câu hỏi trắc nghiệm Hóa Sinh có đáp án

1800+ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa Sinh Có Đáp Án – Phần 4

  • 552 lần thử

  • 17 câu hỏi

  • 60 phút

ĐÃ BẮT ĐẦU

danh sách các câu hỏi

Câu hỏi 1:

Phản ứng đặc trưng để nhận biết peptit và protein là:

Xem câu trả lời

Chọn đáp án C


Câu 2:

Nhóm protein nào sau đây là protein không tinh khiết?

Xem câu trả lời

Chọn câu trả lời ĐƠN GIẢN


Câu 3:

Enzyme nào sau đây được phân loại là endopeptidase hoạt động?
1. Pepsin
2. Pepsinogen
3. Trypsinogen
4. Chymotrypsin
5. Cacboxypeptidaza

Xem câu trả lời

Chọn đáp án C


Câu 4:

Enzim nào sau đây được xếp vào nhóm exopeptidaza?
1. Pepsinogen
2. Cacboxypeptidaza
3. Dipeptidaza
4. Proteinaza
5. Aminopeptidaza
Chọn bộ phù hợp:

Xem câu trả lời

Chọn đáp án C


Câu 5:

Các quá trình phân hủy chung của các axit amin là:
1. khử nước 2. khử amin 3. khử carboxyl 4. trao đổi amin 5. hút nước
Chọn bộ phù hợp:

Xem câu trả lời

Chọn đáp án C


Câu 6:

Axit aminobutyric (GABA) là:
1. Sản phẩm khử amin của axit glutamic
2. Sản phẩm decacboxyl hóa của axit glutamic
3. Có tác dụng giãn mạch, tăng tính thấm thành mạch
4. Chất trong chất xám của tế bào thần kinh cần thiết cho hoạt động của tế bào thần kinh
5. Không có tác dụng sinh học
Chọn bộ phù hợp:

Xem câu trả lời

Chọn đáp án C


Câu 7:

NH3 được chuyển hóa theo các cách sau:
1. Bài tiết nguyên vẹn qua nước tiểu
2. Tham gia phản ứng tạo axit amin, kết hợp với axit xeton để tái tổng hợp axit amin
3. Ở gan được tổng hợp thành ure từ máu đến thận và thải ra nước tiểu
4. Tham gia phản ứng trao đổi amin
5. Ở thận, NH3 được bài tiết dưới dạng NH4+.
Chọn bộ phù hợp:

Xem câu trả lời

Chọn câu trả lời ĐƠN GIẢN


Câu 8:

Các chất sau đây có mặt trong chu trình urê:

Xem câu trả lời

Chọn đáp án A


Câu 9:

Một axit xeton được chuyển hóa theo cách sau:

1. Kết hợp với NHỎ3 để tổng hợp lại thành axit amin

2. Tham gia vào chu trình urê

3. Dùng để tổng hợp glucose và glycogen

4. Kết hợp với arginine để tạo thành creatinine

5. Một số axit

Một

Ketone bị khử carboxyl thành axit béo

Chọn bộ phù hợp:

Xem câu trả lời

Chọn đáp án C


Câu 10:

Các axit amin sau có liên quan đến việc sản xuất glutathione:

Xem câu trả lời

Chọn câu trả lời KHÔNG


Câu 11:

Methionine tham gia vào quá trình hình thành các sản phẩm sau:

1. Cystein

2. Glutathione

3. Taurine

4. Creatinin

5. Hắc tố

Chọn bộ phù hợp:

Xem câu trả lời

Chọn câu trả lời ĐƠN GIẢN


Câu 12:

Bệnh bạch tạng là do thiếu các enzym sau:

Xem câu trả lời

Chọn câu trả lời KHÔNG


Câu 13:

Sự thiếu hụt oxyase đồng hóa dẫn đến các tình trạng bệnh lý:

Xem câu trả lời

Chọn câu trả lời ĐƠN GIẢN


Câu 14:

Sản phẩm decacboxyl hóa của axit amin sẽ là:

1. axit xeton

2. Amin tương ứng

3. NH3

4. Một số chất có hoạt tính sinh học đặc biệt

5. Anđehit

Chọn bộ phù hợp:

Xem câu trả lời

Chọn đáp án C


Câu 15:

Tốc độ chuyển hóa protein phụ thuộc vào các yếu tố sau:

Xem câu trả lời

Chọn câu trả lời ĐƠN GIẢN


Câu 16:

Protein có thể bị biến tính dưới tác động của các yếu tố sau:

Xem câu trả lời

Chọn câu trả lời ĐƠN GIẢN


Câu 17:

Serotonin:

1. Tổng hợp từ axit amin tyrosine

2. Tổng hợp từ axit amin tryptophan

3. Có tác dụng tăng tính thấm thành mạch

4. Có tác dụng gây co mạch và tăng huyết áp

5. Bài tiết qua nước tiểu

Chọn bộ phù hợp:

Xem câu trả lời

Chọn đáp án C


Bắt đầu bài kiểm tra ngay bây giờ

kỳ thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các kỳ thi nóng trong chương