Bài giải toán lớp 1 số 0

Bài giải toán lớp 1 số 0

Bài tập 2: Viết số đúng vào ô trống (tùy theo mẫu)

Vở bài tập toán lớp 1 số 0 - Giải vở bài tập toán lớp 1 số 0 Bài tập toán lớp 1 số 0 1 - bài tập toán lớp 1 số 0

Hình 1 Hình 2

Bài tập toán lớp 1 số 0 2 - bài tập toán lớp 1 số 0 Bài tập toán lớp 1 số 0 3 - bài tập toán lớp 1 số 0

Hình 3 Hình 4

Bài tập 3: Viết số thích hợp vào ô trống (tùy theo mẫu):

Bài tập toán lớp 1 số 0 4 - bài tập toán lớp 1 số 0 Bài tập toán lớp 1 số 0 5 - bài tập toán lớp 1 số 0 Bài tập toán lớp 1 số 0 6 - bài tập toán lớp 1 số 0

Hình 1 Hình 2 Hình 3

Bài tập toán lớp 1 số 0 7 - bài tập toán lớp 1 số 0 Bài tập toán lớp 1 số 0 8 - bài tập toán lớp 1 số 0 Bài tập toán lớp 1 số 0 9 - bài tập toán lớp 1 số 0

Hình 4 Hình 5 Hình 6

Bài tập toán lớp 1 số 0 - bài tập toán lớp 1 số 0

Hình 7 Hình 8

Bài 4:

0… .1 0… .5 7… 0 8… .8

2… .0 8… .0 0… 3 4… .4

Xem thêm: Giải vở bài tập Toán lớp 1 Mười ba, mười bốn, mười lăm.

0… .4 9… .0 0… 2 0… .0

Sự hòa tan:

Bài 2:

Hình 1: Điền vào chỗ trống các chữ số 2; 4.

Hình 2: Điền số 0 vào ô trống; 2; 3; 4.

Hình 3: Điền số 0 vào ô trống; thứ mười hai; 4; 5.

Hình 4: Điền số 0 vào ô trống; 1; 3; 4; Số 5; Số 7; số 8.

Bài 3:

Hình 2: Viết số 2 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 0 vào ô trống.

Hình 4: Viết số 6 vào ô trống.

Hình 5: Viết số 8 vào ô trống.

Hình 6: Viết số 0 vào ô trống.

Hình 7: Viết các số 0; 1 vào ô trống.

Hình 8: Viết các số 0; Đầu tiên; 2 vào ô trống.

Bài 4:

0 <1 0 < 5 7> 0 8 = 8

2> 0 8> 0 0> 3 4 = 4

0 < 4 9 > 0 0> 2 0 = 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *