Bài giải Toán lớp 5 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Bài giải Toán lớp 5 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Bài 1 (trang 110 SGK Toán 5): Tính chu vi và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm.

Câu trả lời:

Chu vi của hình hộp chữ nhật là:

(5 +4) x 2 x 3 = 54 (dm2)

Diện tích của đáy của hình hộp chữ nhật là:

5 x 4 = 20 (dm)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

54 + 20 + 20 = 94 (dm2)

Đáp số: 54dm2 và 94dm2.

Bài 2 (trang 110 SGK toán 5) Một người thợ mộc đóng một cái hộp bằng tôn hình chữ nhật có nắp dài 6 dm, rộng 4 dm và cao 9 dm. Tính diện tích tấm tôn dùng để làm thùng (không kể mép hàn).

Câu trả lời:

Diện tích xung quanh của cái thùng là:

(6 + 4) x 2 x 9 = 180 (dm2)

Bề mặt của đáy thùng là:

6 x 4 = 24 (dm2)

Diện tích tấm tôn để làm hộp là:

180 + 24 = 204 (dm2)

Đáp số: 204 dm2

Xem thêm: Giải bài tập toán lớp 5 về tính diện tích

Xem ngay:  suy nghĩ mùa xuân