Báo cáo tình hình sử dụng biên lai phí, lệ phí

ADVERTISEMENT

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai phí, lệ phí, Mẫu báo cáo tình hình sử dụng biên lai phí, lệ phí mới nhất theo quy định hiện nay được thực hiện theo mẫu BC26/BLG

Có thể bạn quan tâm

  • Bài phát biểu tổng kết năm học trường Mầm non
  • Bảng danh sách câu hỏi phỏng vấn
  • Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
  • Mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên thường trú
  • Mẫu phiếu đề nghị kiểm tra thực tế hàng hóa

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai phí, lệ phí là biểu mẫu được lập ra nhằm báo cáo về tình hình sử dụng biên lai lệ phí.

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng biên lai phí, lệ phí mới nhất theo quy định hiện nay được thực hiện theo mẫu BC26/BLG tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2022. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Báo cáo tình hình sử dụng biên lai phí, lệ phí theo Nghị định 120 mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ

Kỳ tính thuế: Quý……. năm……

1. Tên đơn vị…………………………………………………………………………………………..

Bạn Đang Xem: Báo cáo tình hình sử dụng biên lai phí, lệ phí

2. Mã số thuế (nếu có):…………………………………………………………………………….

Xem ngay:  Toán lớp 7 : CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

3. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị tính: số

STT

Tên loại biên lai

Ký hiệu

mẫu biên lai

Ký hiệu

biên lai

Số tồn đầu kỳ, mua/

phát hành trong kỳ

Số sử dụng, mất, cháy, hỏng, hủy trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Tổng

số

Số tồn

đầu kỳ

Số mua/

phát hành

trong kỳ

Tổng số

sử dụng, mất/ hỏng/cháy, hủy

Trong đó

Đã sử

dụng

Mất/hỏng/

Xem Thêm : Phiếu chuyển hồ sơ

cháy

Hủy

Tổng

số

Từ

số

Đến

số

Từ

số

Đến

số

Từ

số

Đến

số

Cộng

Xem Thêm : Bản đăng ký cấp GCN đầu tư phụ lục 1-1

Số

lượng

Xem Thêm : Bản đăng ký cấp GCN đầu tư phụ lục 1-1

Số

Xem Thêm : Bản đăng ký cấp GCN đầu tư phụ lục 1-1

Số

lượng

Xem Thêm : Bản đăng ký cấp GCN đầu tư phụ lục 1-1

Số

Từ

số

Đến

số

Xem Thêm : Bản đăng ký cấp GCN đầu tư phụ lục 1-1

Số

lượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ví dụ: Biên lai thu các khoản phí, lệ phí không in sẵn mệnh

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng biên lai trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ, tên)

…….. , ngày…….. tháng…….. năm……..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *