Bình luận câu nói: Thanh niên phải luôn rèn luyện đạo đức cách mạng

Bình luận câu nói: Thanh niên phải luôn rèn luyện đạo đức cách mạng

Hướng dẫn

Đề: Em hãy bình giảng câu: Thanh niên phải luôn rèn luyện đạo đức cách mạng

Bình luận câu nói: Thanh niên phải luôn rèn luyện đạo đức cách mạng

Thanh niên là lực lượng xã hội trung tâm của xã hội, là nguồn lao động chính của đất nước, là những người đi trước, tiên phong, mang tiêu chuẩn lao động và cách mạng, là chủ nhân tương lai của đất nước. Để trở thành những công dân tốt có ích cho xã hội, thanh niên phải luôn rèn luyện đạo đức cách mạng.

Thân bài bình luận câu: Thanh niên phải luôn rèn luyện đạo đức cách mạng.

Vậy tuổi trẻ là gì? Vì sao thanh niên phải luôn rèn luyện đạo đức cách mạng? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu để tìm hiểu thêm nhé:

Nghị quyết Trung ương 7 chỉ rõ: “Thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công cuộc đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị thế trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phụ thuộc phần lớn vào sức trẻ, sự phát huy và đào tạo thế hệ thanh niên; Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Đúng như Bác Hồ đã nói: “Mười năm phải trồng cây, trăm năm phải trồng người”, vì vậy vấn đề thanh niên phải được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực. Nhân loại”.

Trong đấu tranh chống kẻ thù và các thế lực thù địch, tuổi trẻ luôn là lực lượng xung kích trung tâm trên mọi mặt trận, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, đổ máu để bảo vệ độc lập dân tộc, dân chủ cho nhân dân, vì đã được học tập, chỉ bảo, thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, luôn rèn luyện đạo đức cách mạng để có thể đạt được những mục tiêu đã đề ra. .

Hồ Chí Minh cho rằng: Đạo đức cách mạng bao gồm: “Nhận rõ cái thiện, cái ác. Đứng vững / Trung thành với đất nước. Đạo hiếu với dân / Mọi việc thành công hay thất bại, cái chính là người cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay không … “. tính gian khổ, giản dị, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, chăm lo hoàn thành tốt nhiệm vụ, không kèn cựa về danh lợi; không công bằng, không quan liêu, không hách dịch, không tham nhũng ”.

Nhận thức rõ vai trò, sức mạnh của tuổi trẻ trong kháng chiến, kiến ​​quốc, là lực lượng tiên phong trong mọi phong trào, có vai trò quan trọng đối với sự tồn vong và thịnh vượng của một quốc gia, thanh niên được coi là chủ nhân tương lai của đất nước, có sức trẻ và trí tuệ. trên tay người ta so sánh tuổi trẻ với mùa xuân, mùa xuân là mùa của tuổi trẻ, một năm bắt đầu bằng mùa xuân, mùa của sự tươi mới và mới mẻ, mùa của hy vọng và những mục tiêu mới. Chính những người trẻ mới là người làm nên vẻ đẹp của đất nước.

Vì vậy, chính thanh niên phải luôn học tập đạo đức cách mạng là con đường hướng mình đến những điều tốt đẹp hơn, biết hy sinh quên mình để bảo vệ bình yên cho đất nước và nhân dân.

Tuổi trẻ Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để hình thành và giáo dục đạo đức cách mạng để có tầm nhìn sâu rộng hơn. Nội dung chủ yếu của việc rèn luyện đạo đức cách mạng cho thanh niên như sau: “Đối với học sinh phổ thông, học nghề, trung cấp nghề, học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp. Đối với sinh viên đại học, cao đẳng là các bài giảng, chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối với sinh viên đại học chuyên ngành lý luận chính trị, sinh viên các trường chính trị, đoàn thể, lực lượng vũ trang cần xây dựng hệ thống bài giảng, chuyên đề học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Đã đề cập trong Chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị khóa XII.

Kết bài Bài bình luận về câu “Thanh niên phải luôn rèn luyện đạo đức cách mạng”

Tóm lại, để xứng đáng là nhân tố tiên phong, là nhân tố tiên phong của xã hội, chủ nhân tương lai của đất nước, các bạn trẻ Việt Nam hãy ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sao cho tương xứng “hồng nhan bạc mệnh”. “chuyên chính” để có đủ sức lực, trí tuệ xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Loigiaivan.com

>> Tìm hiểu thêm: Chuẩn bị bài 7: Ca Huế trên sông Hương

Có thể bạn quan tâm?

  • Kể câu chuyện mà tôi không thể đứng xem
  • Bình luận xã hội: phản ánh tâm lý đám đông
  • Nói một chút về nữ anh hùng Võ Thị Sáu
  • Viết một bức thư ngắn cho người thân yêu của bạn
  • Kể câu chuyện về một mảnh đất quý giá, một mảnh đất thân yêu
  • Văn mẫu lớp 3: Tả âm thanh quen thuộc với em
  • Bình luận xã hội về tấm gương sống đẹp
  • Viết đoạn văn ngắn (5 đến 7 câu) kể về tình cảm của bố mẹ hoặc những người thân yêu của em đối với em

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *