Chuẩn bị bài: Nội dung và hình thức của một văn bản văn học – lớp 10

Chuẩn bị bài: Nội dung và hình thức của một văn bản văn học – lớp 10

Phân công

Câu 1: Chủ đề của văn bản văn học là gì? Ví dụ.

Câu trả lời gợi ý:

– Chủ thể của văn bản văn học là phạm vi cuộc sống được người viết nhận thức, lựa chọn, khái quát, đánh giá và thể hiện trong văn bản. Việc lựa chọn chủ đề trước hết bộc lộ khuynh hướng và ý đồ của tác giả.

– Ví dụ về chủ đề văn bản văn học:

+ Đề tài của “Truyện Kiều” (Nguyễn Du) là cuộc đời và số phận bất hạnh của người phụ nữ trong bối cảnh xã hội phong kiến ​​thối nát.

+ Bài thơ “Bài ca mùa thu” của Hữu Thỉnh lấy chủ đề về mùa thu, đặc biệt là tiết trời chuyển mùa.

+ Đề tài của bài thơ “Đồng chí” (Chính Hữu) là tình đồng chí thắm thiết của anh bộ đội Cụ Hồ trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

+ Chủ đề của truyện ngắn “Lão Hạc” (Nam Cao) là cuộc đời và số phận bi thảm của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám.

+ Chủ đề của truyện “Tấm Cám” là sự xung đột giữa cái tốt và cái xấu, giữa Thiện và Ác.

Câu 2: Chủ ngữ là gì? Ví dụ.

Câu trả lời gợi ý:

Chủ đề là nội dung cuộc sống được chỉ ra trong tác phẩm. Chủ đề thể hiện sự quan tâm và chiều sâu trong cách cảm nhận của nhà văn đối với cuộc sống. Một văn bản có thể có một số chủ đề. Tầm quan trọng của chủ đề không phụ thuộc vào cấu trúc của văn bản, cũng không phụ thuộc vào việc lựa chọn chủ đề. Có những bài văn rất ngắn, chủ đề rất hẹp nhưng chủ đề đặt ra lại rất rộng (như bài dân ca Hoa sen, bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương).

Xem thêm: Kế hoạch bài học xây dựng năng lực số phận con người

Ví dụ về chủ đề văn bản văn học là:

+ Chủ đề của truyện ngắn “Lão Hạc” (Nam Cao) là nhân cách và lòng tự trọng của người nông dân trước cái đói, cái nghèo.

+ “Hình tượng” mới của Nguyễn Minh Châu cũng là một trong những văn bản có nhiều chủ đề, chủ đề chính là đạo đức con người. Bên cạnh đó, người viết còn nêu ra nhiều vấn đề khác như: vấn đề người lính trong và sau chiến tranh; câu hỏi về thảm kịch của chiến tranh; câu hỏi về một tác phẩm nghệ thuật thực sự là gì.

+ Chủ đề của “Truyện Kiều” (Nguyễn Du) là hiện thực của xã hội bất nhân và số phận của những con người sống trong xã hội này. Câu hỏi về tình yêu, nhân phẩm, công lí … cũng được Nguyễn Du đặt ra để lí giải

+ Chủ đề của tác phẩm “Nam quốc sơn hà” là niềm tự hào và sự khẳng định chủ quyền lãnh thổ.

Câu 3: Mối quan hệ giữa cảm hứng và tư tưởng trong văn bản văn học.

Câu trả lời gợi ý:

– Cảm hứng nghệ thuật là nội dung tình cảm chủ đạo của văn bản. Những trạng thái tình cảm, cảm xúc được thể hiện một cách táo bạo, mềm mại trong văn bản sẽ gây hứng thú và lôi cuốn người đọc. Thông qua cảm hứng nghệ thuật, người đọc thể nghiệm những tư tưởng, tình cảm của tác giả thể hiện trong văn bản.

Tư tưởng của văn bản là sự giải thích về chủ đề đề cập, nhận thức của tác giả muốn trao đổi, truyền tải, đối thoại với người đọc. Hệ tư tưởng là linh hồn của văn bản văn học.

Xem thêm: Phân tích hai dòng cuối bài thơ Về quê của Hạ Tri Chương

– Cảm hứng nghệ thuật và tư tưởng của văn bản có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cách tác giả cảm thụ và lý giải đối tượng luôn chứa đựng những trạng thái tinh thần và cảm xúc cá nhân của anh ta. Đó là một mối quan hệ rất khó tách rời.

Câu 4: Nêu ý nghĩa quan trọng của nội dung và hình thức trong văn bản văn học.

Câu trả lời gợi ý:

* Hình thức của văn bản văn học bao gồm:

– Lưỡi:

Từ nguồn là yếu tố đầu tiên, là chất liệu, là công cụ, là phong bì đầu tiên của tác phẩm văn học.

+ Từ ngữ thể hiện trong từ ngữ, câu văn, hình ảnh và giọng điệu của văn bản.

+ Được tác giả chọn lọc vì sự súc tích, đa nghĩa… mang đậm dấu ấn của tác giả.

– Cấu trúc:

+ Là sự sắp xếp, tổ chức các yếu tố của văn bản thành một đơn vị mạch lạc, hoàn chỉnh và có ý nghĩa.

+ Có một số cách kết cấu: theo thời gian; không gian; bắt đầu và kết thúc tương ứng; mở ra cho dòng suy nghĩ; Tâm lý học; theo sự thật; … chứa dụng ý của tác giả để phù hợp với nội dung của văn bản

– Gõ phím:

+ Thể loại là những quy tắc sắp xếp hình dạng của văn bản theo nội dung của nó

+ Các kiểu cơ bản: tự sự, trữ tình, kịch

+ Thể loại: thơ, truyện, kí.

+ Mỗi thể loại được trình bày cách tân theo thời đại và mang sắc thái riêng của bài thơ.

Xem thêm: Phân môn Đọc – hiểu văn bản Ca dao_ Nguyễn Duy

* Cần lưu ý rằng không có hình thức nào là “hình thức thuần túy”, nhưng hình thức luôn luôn là “hình thức phù dung”. Vì vậy, trong quá trình tìm hiểu, phân tích tác phẩm cần chú ý đến mối quan hệ hữu cơ, lôgic giữa hai mặt nội dung và hình thức của tác phẩm một cách thống nhất và toàn diện. Một văn bản văn học tốt về chất và đẹp về hình thức sẽ đáp ứng được các chức năng chính của văn học: cảm thụ, giáo dục, thẩm mỹ và giao tiếp. Không chú ý đến nội dung, chỉ chú ý đến hình thức và ngược lại, không quan tâm đến hình thức, chỉ chú ý đến nội dung thì không thể đáp ứng được yêu cầu của một văn bản văn học, do đó không thể thực hiện được các nhiệm vụ sau. . Sự hài hòa giữa nội dung tư tưởng cao cả và một hình thức nghệ thuật hoàn mỹ chính là chất lượng của tác phẩm văn học xuất sắc. Ý nghĩa quan trọng của nội dung và hình thức trong văn bản văn học là:

Nội dung có giá trị là nội dung mang tư tưởng nhân văn sâu sắc, hướng con người đến chân – thiện – mỹ và tự do, dân chủ.

Biểu mẫu hợp lệ là biểu mẫu phù hợp với nội dung, hình thức phải mới, hấp dẫn và có giá trị lớn.

– Nội dung và hình thức không thể tách rời nhau mà thống nhất chặt chẽ trong tác phẩm văn học, nội dung tư tưởng cao cả được thể hiện ở hình thức hoàn thiện, nhiều tác phẩm xuất sắc đã đạt được sự thống nhất này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *