Diện tích hình quạt tròn, hình tròn – Slide bài giảng

Những kiến thức cần nhớ trong diện tích hình quạt tròn, hình tròn.

Diện tích hình quạt tròn, hình tròn là kiến thức các bạn được học trong chương 3 của Toán 9. Vậy dt hình quạt tròn, hình tròn là gì?

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

Diện tích hình tròn với bán kính r thì sẽ được tính theo công thức là S=π.r2 (1)

Dt hình quạt tròn với bán kính r, có cung no thì sẽ được tính theo công thức sau: S = π.r2.n/180(2) hay S = l.r/2(3). Trong đó l là độ dài cung no của hình quạt tròn.

Với các bài tập yêu cầu tính dt hình quạt trong, hình tròn, các bạn chỉ cần nhớ các công thức trên thì sẽ làm trọn vẹn được bài toán. Nhưng thông thường bài toán sẽ không đơn giản. Bài toán sẽ yêu cầu các bạn vận dụng các tính chất hình tròn để tính toán.

Các dạng bài toán của diện tích hình quạt tròn, hình tròn.

Có rất nhiều dạng toán, sau đây chúng tôi sẽ tổng quan các dạng toán chính:

  • Dạng 1: Bài toán tính diện tích hình tròn, diện tích hình quạt trong và các đại lượng liên quan.

Có thể bạn quan tâm:  Chuyên đề tứ giác nội tiếp+ bài tập có hướng dẫn chi tiết

Phương pháp làm bài: Áp dụng các công thức tính dt hình quạt tròn (2), (3), hình tròn (1).

  • Dạng 2: Bài toán tổng hợp.

Phương pháp làm bài: Sử dụng các kiến thức như tính chất, công thức đã học để tính các đại lượng liên quan như góc ở tâm, bán kính đường tròn, độ dài cung no của hình quạt tròn. Từ đó các bạn tính dt hình tròn và diện tích hình quạt trong.

Đây là hai dạng toán đặc trưng liên quan đến dt hình quạt tròn, hình tròn mà các bạn cần lưu ý. Để có thêm bài tập luyện tập, mời các bạn tham khảo tài liệu bên dưới.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Tài liệu tiếp tục được cập nhật

Sưu tầm: Thu Hoài