Giải bài Tập chung Toán lớp 1 trang 169

Giải bài Tập chung Toán lớp 1 trang 169

Bài 1: Vở bài tập Toán lớp 1 trang 169 - Vở bài tập Toán lớp 1 trang 169

a) 32 + 7… 40 b) 32 + 14 …… 14 + 32

45 + 4… .54 + 5 69 – 9 …… 96 – 6

55 – 5… 40 + 5 57 – 1 …… .57 + 1

Bài 2: Một thanh gỗ dài 97 cm, bố em chặt bỏ đi 2 cm. Thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu cm?

Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Vở bài tập Toán 1 trang 169 1 - Vở bài tập Toán 1 trang 169

Rổ 1 đựng: 48 quả cam.

Rổ 2 đựng: 31 quả cam.

Tất cả đều có:…. Trả thù?

Sự hòa tan:

Bài 1:

a) 32 + 7 <40 b) 32 + 14 = 14 32

45 + 4 <54 + 5 69 - 9 <96 6

55 – 5> 40 + 5 57 – 1 <57 + 1

Bài 2:

Chiều dài còn lại của thanh gỗ là:

97 – 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95cm.

Bài 3:

Số cam trong hai rổ là:

48 + 31 = 79 (quả)

Đáp số: 79 quả bóng.

Xem thêm: Giải bài tập Toán lớp 1 trang 151

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *