Giải bài Tập chung Toán lớp 1 trang 181 SGK

Giải bài Tập chung Toán lớp 1 trang 181 SGK

Bài tập 1: Viết số dưới mỗi dòng của bán kính số, rồi đọc các số:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 181 Vở bài tập - Giải Toán lớp 1 phần Luyện tập chung trang 181 Vở bài tập

Bài 2: a) Khoanh vào số lớn nhất:

72, 69, 85, 47

b) Khoanh vào số nhỏ nhất:

50, 48, 1,58

Bài 3: Xác định rồi tính:

35 + 40 73 – 53 88 – 6

86 – 52 5 + 62 33 + 55

Bài 4: Vở của Lan có 48 trang, Lan viết tất cả 22 trang. Cuốn sách còn lại bao nhiêu trang?

Bài tập 5: Hãy ghép những chiếc đồng hồ với những câu thích hợp:

Tôi đến trường lúc 7 giờ sáng.

Tôi tập nhảy lúc 2 giờ chiều.

Tôi trở lại lúc 5 giờ chiều.

Vở bài tập Toán năm 1 trang 181 Vở bài tập 1 - Giải Toán lớp 1 phần Luyện tập chung trang 181 Vở bài tập Vở bài tập Toán năm 1 trang 181 Vở bài tập 2 - Giải Toán lớp 1 Luyện tập chung trang 181 Vở bài tập Vở bài tập Toán năm 1 trang 181 Vở bài tập 3 - Giải Toán lớp 1 phần Luyện tập chung trang 181 Vở bài tập

Hình 1 Hình 2 Hình 3

Sự hòa tan:

Bài 1:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 181 Vở bài tập 4 - Giải Toán lớp 1 phần Luyện tập chung trang 181 Vở bài tập

Bài 2:

a) Khoanh vào số 85.

b) Khoanh vào số 48.

Bài 3:

Vở bài tập Toán năm 1 trang 181 Vở bài tập 5 - Giải Toán lớp 1 phần Luyện tập chung trang 181 Vở bài tập

Bài 4:

Số trang mà Lan chưa viết được là:

48 – 22 = 26 (trang)

Trả lời: 26 trang.

Bài 5:

Tôi đến trường lúc 7 giờ sáng, ký tên trong hình 3.

Xem thêm: Giải bài tập phép cộng lớp 1 trong vòng 4

Tôi tập nhảy lúc 2 giờ chiều, đăng nhập bằng ảnh 1.

Tôi về nhà lúc 5 giờ chiều, kết nối với ảnh 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *