Giải bài tập ôn tập toán lớp 1: các số đến 100 trang 174

Đề thi giải Toán lớp 1: Các số đến 100 Trang 174

Bài 1: Viết các số:

a) Từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối:

b) Từ ngày 21 đến ngày 30: ……………………………………………………… ..

c) Từ 48 đến 54: ……………………………………………………… ..

d) Từ 69 đến 78: ……………………………………………………… ..

d) Từ 89 đến 96: ……………………………………………………… ..

e) Từ 91 đến 100: ………………………………………………………

Bài 2: Viết một số dưới mỗi dòng của bán kính số

Vở bài tập lớp 1 sgk toán 100 trang 174 - Vở bài tập toán lớp 1: các số đến 100 trang 174

Bài 3: Viết (theo mẫu):

35 = 30 + 5; 27 =… +….

45 =…. +…. 47 =…. +….

95 =…. +…. 87 =…. +….

19 =…. +… ..; 88 =…. + ……

79 =… .. +… ..; 98 =…. + ….

99 =… .. +… ..; 28 =…. + ….

Bài 4: Tính:

Sgk toán lớp 1 sgk toán lớp 1 trang 100 trang 174

Sự hòa tan:

Bài 1:

a) Từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối: 11 giờ sáng, 12 giờ trưa, 1 giờ chiều, 2 giờ chiều, 3 giờ chiều, 4 giờ chiều, 5 giờ chiều, 6 giờ tối, 7 giờ tối, 8 giờ tối.

b) Từ 21 đến 30: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

c) Từ 48 đến 54: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.

d) Từ 69 đến 78: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

d) Từ 89 đến 96: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96.

e) Từ 91 đến 100: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Xem thêm: Giải bài tập tổng hợp Toán lớp 10 về số 10

Bài 2:

Sgk toán lớp 1 sgk toán lớp 1 trang 100 trang 174

Bài 3:

35 = 30 + 5; 27 = 20 + 7

45 = 40 + 5 47 = 40 + 7

95 = 90 + 5 87 = 80 + 7

19 = 10 + 9; 88 = 80 + 8

79 = 70 + 9; 98 = 90 + 8

99 = 90 + 9; 28 = 20 + 8

Bài 4:

Sgk toán lớp 1 sgk toán lớp 1 trang 100 trang 174

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *