Giải bài tập ôn tập toán lớp 1: các số đến 100 trang 175

Đề thi giải Toán lớp 1: Các số đến 100 Trang 175

Bài 1: Viết các số:

Ba mươi tám, hai mươi tám, năm mươi tư, sáu mươi mốt, ba mươi, mười chín, bảy mươi chín, tám mươi ba, bảy mươi bảy.

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống các số thích hợp:

Vấn đề trước

Những con số đã biết

Số tiếp theo

19

55

30

78

44

99

Bài 3: a) Khoanh vào số bé nhất:

59, 34, 76, 28.

b) Khoanh vào số lớn nhất:

66, 39, 54, 58.

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

68 – 31 52 + 37 35 + 42

98 – 51 26 + 63 75 – 45

Bài 5: Thành gấp được 12 chiếc máy bay, Tâm gấp được 14 chiếc máy bay. Hai bạn đã gấp được bao nhiêu chiếc máy bay?

Sự hòa tan:

Bài 1:

Các con số là: 38, 28, 54, 61, 30, 19, 79, 83, 77.

Bài 2:

Vấn đề trước

Những con số đã biết

Số tiếp theo

18

19

20

54

55

56

29

30

ba mươi mốt

77

78

79

43

44

45

98

99

100

Bài 3:

a) Khoanh vào số 59.

b) Khoanh 39.

Bài 4:

Vở bài tập lớp 1 sgk toán 100 trang 175 - Ôn tập giải toán lớp 1: các số đến 100 trang 175

Bài 5:

Xem thêm: Giải bài Tập chung Toán lớp 10 về số 10 (Tiếp theo)

Số máy bay bạn gấp được là:

12 + 14 = 26 (miếng)

Đáp số: 26 miếng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *