Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 105. Luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4

NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 118/SGK Toán 4)

Rút gọn các phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 105.  Luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4

Đáp án:

Ta có:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 105.  Luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 118/SGK Toán 4)

Trong các phân số đã cho dưới đây, phân số nào bằng 2/9

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 105.  Luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 105.  Luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 118/SGK Toán 4)

Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 105.  Luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 105.  Luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 118/SGK Toán 4)

Nhóm nào dưới đây có số ngôi sao đã tô màu bằng 2/3

Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 105.  Luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4

Đáp án:

Nhóm b là nhóm có số ngôi sau được tô màu đúng theo yêu cầu của đề bài.

Xem thêm
NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

   

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.