Giải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 109. Luyện tập trang 122 SGK Toán 4

NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 122/SGK Toán 4)

So sánh hai phân số:

iải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 109. Luyện tập trang 122 SGK Toán 4

áp án:

Các em so sánh như sau:

Với phân số không cùng mẫu số thì chúng ta phải xem có rút gọn được không.

Nếu rút gọn được thì rút gọn. Sau khi rút gọn nếu 2 phân số có cùng mẫu thì làm bước so sánh.

Nếu sau khi rút gọn, 2 phân số không cùng mẫu số thì phải quy đồng mẫu số.

iải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 109. Luyện tập trang 122 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 122/SGK Toán 4)

So sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau:

iải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 109. Luyện tập trang 122 SGK Toán 4

Đáp án:

Cách 1: Ta dùng phương pháp quy đồng mẫu số

Cách 2: Các em có thể dùng phương pháp so sánh với 1

Xem ngay:  Toán học lớp 6 - Chân trời sáng tạo - Đại số - Bài 4 - Phép cộng và phép trừ phân số - Tiết 1

iải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 109. Luyện tập trang 122 SGK Toán 4

 

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 122/SGK Toán 4)

So sánh hai phân số có cùng tử số:

iải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 109. Luyện tập trang 122 SGK Toán 4

Đáp án:

iải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 109. Luyện tập trang 122 SGK Toán 4

 

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 122/SGK Toán 4)

 

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

iải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 109. Luyện tập trang 122 SGK Toán 4

Đáp án:

iải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 109. Luyện tập trang 122 SGK Toán 4

iải bài tập SGK toán lớp 4. Tiết 109. Luyện tập trang 122 SGK Toán 4

Leave a Comment Cancel Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Xem thêm
NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

   

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.