Giải bài tập toán lớp 1: các số đến 100 trang 176

Giải vở bài tập Toán lớp 1: Các số đến 100 trang 176

Bài 1: Tính nhẩm:

một)

60 + 20 = 80 – 20 = 40 + 50 =

70 + 10 = 90 – 10 = 90 – 40 =

50 + 30 = 70 – 50 = 90 – 50 =

b)

62 + 3 = 85 – 1 = 84 + 1 =

41 + 1 = 68 – 2 = 85 – 1 =

28 + 0 = 29 – 3 = 85 – 84 =

Bài 2: Tính:

15 + 2 + 1 = 68 – 1 – 1 = 77 – 7 – 0 =

34 + 1 + 1 = 84 – 2 – 2 = 99 – 1 – 1 =

Bài 3: Xác định rồi tính:

63 + 25 87 – 14 31 + 56

94 – 34 62 – 62 55 – 33

Xem thêm: Giải toán lớp 1 Luyện tập đo độ dài

Bài 4: Lan có một sợi dây dài 72cm, Lan cắt đi 30cm. Đoạn dây còn lại dài bao nhiêu cm?

Bài 5: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 100 trang 176 - Giải bài tập Toán lớp 1: Các số đến 100 trang 176

Sự hòa tan:

Bài 1:

một)

60 + 20 = 80 80 – 20 = 60 40 + 50 = 90

70 + 10 = 80 90 – 10 = 80 90 – 40 = 50

50 + 30 = 80 70 – 50 = 20 90 – 50 = 40

b)

62 + 3 = 65 85 – 1 = 84 84 + 1 = 85

41 + 1 = 42 68 – 2 = 66 85 – 1 = 84

28 + 0 = 28 29 – 3 = 26 85 – 84 = 1

Bài 2:

15 + 2 + 1 = 18 68 – 1 – 1 = 66 77 – 7 – 0 = 70

34 + 1 + 1 = 36 84 – 2 – 2 = 80 99 – 1 – 1 = 97

Bài 3:

Sgk toán lớp 1 sgk toán trang 100 trang 176

Bài 4:

Độ dài của chuỗi còn lại là:

72 – 30 = 42 (cm)

Xem thêm: Giải bài tập toán lớp 1 trang 163

Đáp số: 42cm.

Bài 5:

a) 1 giờ.

b) 6 giờ.

c) 10 giờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *