Giải bài tập toán lớp 4 trang 120

Giải bài tập toán lớp 4 trang 120

Bài 1 (trang 120 SGK Toán 4): So sánh hai phân số:

Vở bài tập toán lớp 4 trang 120 - Vở bài tập toán lớp 4 trang 120

Câu trả lời:

Vở bài tập toán lớp 4 trang 120 1 - Vở bài tập toán lớp 4 trang 120

Bài 2 (trang 120 SGK Toán 4): So sánh các phân số sau với 1:

Vở bài tập toán lớp 4 trang 120 Tập 2 - Vở bài tập toán lớp 4 trang 120

Câu trả lời:

Vở bài tập toán lớp 4 trang 120 3 - Vở bài tập toán lớp 4 trang 120

Bài 3 (trang 120 SGK Toán 4): Viết các phân số sau theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất:

Vở bài tập toán lớp 4 trang 120 - Vở bài tập toán lớp 4 trang 120

Câu trả lời:

Vở bài tập toán lớp 4 trang 120 5 - Vở bài tập toán lớp 4 trang 120

Xem thêm: Vở bài tập Toán lớp 4 trang 104

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *