Giải bài tập toán lớp 4 trang 138

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 138

Bài 1 (trang 138 SGK Toán 4): Tính toán:

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 138 - Vở bài tập Toán lớp 4 trang 138

Câu trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 4, Vở tập chung trang 138 1 - Vở bài tập Toán lớp 4 trang 138

Bài 2 (trang 138 SGK Toán 4): Tính toán:

Vở bài tập Toán lớp 4, Vở tập chung trang 138 2 - Vở bài tập Toán lớp 4 trang 138

Câu trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 4, Vở bài thường trang 138 3 - Vở bài tập Toán lớp 4 trang 138

Bài 3 (trang 138 SGK Toán 4): Tính toán:

Vở bài tập luyện tập thường ngày trang 138 sgk toán 4 lớp 4 Vở bài tập thực hành trang 138

Câu trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 138 Vở bài tập Toán lớp 4 - Trang 138

Bài 4 (trang 138 SGK Toán 4): Tính toán:

Vở bài tập Toán 4 lớp 4 luyện tập hằng ngày trang 138 Vở bài tập Toán 6 lớp 4 Vở bài tập thực hành trang 138

Câu trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 4 Vở bài tập thường thức trang 138 Vở bài tập Toán lớp 4 trang 138

Bài 5 (trang 138 SGK Toán 4): Một cửa hàng có 50 kg đường. Buổi sáng bán được 10 kg, buổi chiều bán được 3/8 số đường còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Câu trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 138 - Vở bài tập Toán lớp 4 trang 138

Xem thêm: Giải Toán lớp 4 Nhân với số có hai chữ số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *