Giải bài tập Toán lớp 5 trang 113

Giải bài tập Toán lớp 5 trang 113

Bài 1 (trang 113 SGK Toán 5) Tính chu vi và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1,1 m và chiều cao 0,5 m.

b) Chiều dài 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm.

Câu trả lời:

a) Diện tích xung quanh là:

(2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6 (m.)2)

Tổng diện tích là:

3,6 + (2,5 x 1,1) x 2 = 9,1 (m.)2)

b) 3m = 30dm

Khu vực xung quanh là:

(30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2)

Tổng diện tích là:

810 + (30 x 15) x 2 = 1710 (dm2)

Câu trả lời:

a) 3,6m2 và 9,1m2

b) 810 dm2 và 1710 dm2

Bài 2 (trang 113 SGK toán 5) Viết số đo thích hợp vào chỗ trống:

Câu trả lời:

Tính toán nháp, sau đó nhập kết quả vào bảng. Ví dụ, trong cột (2):

Vở bài tập toán lớp 5 trang 113 tập 1 - Vở bài tập toán lớp 5 trang 113

Còn với cột (3), hình hộp chữ nhật ở đây có ba kích thước bằng nhau nên là hình lập phương.

Câu trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 113 Vở bài tập Toán lớp 5 trang 113

Bài 3 (trang 114 SGK Toán 5): Một hình lập phương có cạnh là 4 cm. Nếu cạnh của hình lập phương tăng lên gấp ba lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó sẽ tăng lên bao nhiêu lần? Tại sao?

Câu trả lời:

Cạnh của khối mới dài:

4 x 3 = 12 (cm)

Diện tích của một mặt của hình lập phương mới là:

12 x 12 = 144 (cm2)

Diện tích của một mặt của hình lập phương ban đầu là:

4 x 4 = 16 (cm2)

Diện tích của một mặt của hình lập phương mới so với diện tích của một mặt của hình lập phương ban đầu được gấp lại:

Xem thêm: Luyện tập chung Toán 5 trang 100

144: 16 = 9 (lần)

Như vậy, diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương sẽ tăng lên 9 lần.

Trả lời: 9 lần

Hơn nữa, nó cũng có thể được giải quyết như sau:

Hình dưới đây cho thấy: nếu cạnh của hình vuông tăng lên ba lần thì diện tích của hình vuông sẽ tăng lên gấp đôi:

3 x 3 = 9 lần

Vậy nếu tăng một mặt của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích một mặt của hình lập phương sẽ tăng lên 9 lần. Theo đó diện tích 4 (6) mặt của hình lập phương cũng tăng lên 9 lần. Như vậy, tổng diện tích xung quanh của nó cũng tăng gấp 9 lần.