Giải toán lớp 1 Cộng trừ (không nhớ) nhỏ hơn 100

Giải toán lớp 1 Cộng trừ (không nhớ) nhỏ hơn 100

Bài 1: Tính nhẩm:

80 + 10 = 30 + 40 = 80 + 5 =

90 – 80 = 70 – 30 = 85 – 5 =

90 – 10 = 70 – 40 = 85 – 80 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

36 + 12 = 65 + 22 =

48 – 36 = 87 – 65 =

48 – 12 = 87 – 22 =

Bài 3: Hà có 35 que tính, Lan có 43 que tính. Tổng cộng bạn có bao nhiêu que tính?

Tóm lược:

Hà a: 35 que tính

Lan có: 43 que tính

Cả hai đều có? que tính

Bài 4:

Hà và Lan hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái được 34 bông hoa. Bạn Lan đã hái được bao nhiêu bông hoa?

Tóm lược:

Bao trọn gói: 68 bông hoa

Hà a: 34 bông

Cây phong lan có:… ..cây hoa?

Giải toán lớp 1 trong phạm vi 100 - Giải toán lớp 1 Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Sự hòa tan:

Bài 1:

80 + 10 = 90 30 + 40 = 70 80 + 5 = 85

Xem thêm: Giải toán lớp 1 Bảng cộng, trừ trong vòng 10

90 – 80 = 10 70 – 30 = 40 85 – 5 = 80

90 – 10 = 80 70 – 40 = 30 85 – 80 = 5

Bài 2:

36 + 12 = 48 65 + 22 = 87

48 – 36 = 12 87 – 65 = 22

48 – 12 = 36 87 – 22 = 65

Bài 3:

Số que tính Hà và Lan có là:

35 + 43 = 78 (que tính)

Đáp số: 78 que tính.

Bài 4:

Số bông hoa Lan có là:

68 – 34 = 34 (hoa)

Đáp số: 34 bông hoa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *