Giải Toán lớp 1 phần Luyện tập chung, SGK trang 180

Giải Toán lớp 1 phần Luyện tập chung, SGK trang 180

Bài 1: a) Viết số đứng trước mỗi số sau:

35; 42; 70; 100; Đầu tiên.

………………………

b) Viết số đứng trước mỗi số sau:

Số 9; 37; 62; 99; 11.

……………………….

Bài 2: Phép tính:

14 + 4 = 29 – 5 = 5 + 5 = 10 – 2 =

18 + 1 = 26 – 2 = 38 – 2 = 42 + 0 =

17 + 2 = 10 – 5 = 34 – 4 = 49 – 8 =

Bài 3: Tính rồi tính:

43 + 23 60 + 38 41 + 7

87 – 55 72 – 50 56 – 5

Bài 4: Hà có 24 viên bi đỏ và 20 viên bi xanh. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu viên bi?

Sự hòa tan:

Bài 1:

a) Số đứng trước số 35 là số 34.

Số trước 42 là 41.

Xem thêm: Giải bài Tập chung Toán lớp 1 trang 91

Con số trước 70 là 69.

Số trước 100 là 99.

Số đứng trước chữ số 1 là 0.

b) Số sau 9 là 10.

Số tiếp theo số 37 là số 38.

Số sau 62 là 63.

Số sau 11 là 12.

Bài 2:

14 + 4 = 18 29 – 5 = 24

18 + 1 = 19 26 – 2 = 24

17 + 2 = 19 10 – 5 = 5

5 + 5 = 10 10 – 2 = 8

38 – 2 = 36 42 + 0 = 42

34 – 4 = 30 49 – 8 = 41

Bài 3:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 180 Vở bài tập - Giải Toán lớp 1 phần Luyện tập chung trang 180 Vở bài tập

Bài 4:

Tổng số bi của Hà là:

24 + 20 = 44 (quả bóng)

Đáp số: 44 viên bi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *