Giải toán lớp 1 phép cộng với dưới 100 (phép cộng không nhớ)

Giải toán lớp 1 phép cộng với dưới 100 (phép cộng không nhớ)

Bài 1: Tính:

Bài 2: Xác định rồi tính:

35 + 12 60 + 38 6 + 43

41 + 34 22 + 40 54 + 2

Bài 3: Lớp 1A trồng được 35 cây, lớp 2A trồng được 50 cây. Cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây?

Sự hòa tan:

Bài 1:

một. Kết quả là 88.

b. Kết quả là 96.

so với Kết quả là 58.

D. Kết quả là 86.

e. Kết quả là 68.

F. Kết quả là 19.

Bài 2:

35 + 12 = 47 60 + 38 = 98 6 + 43 = 49

41 + 34 = 75 22 + 40 = 62 54 + 2 = 56

Bài 3:

Số cây hai lớp trồng được là:

35 + 50 = 85 (cây)
Đáp số: 85 cây.

Xem thêm: Giải Toán 1 Luyện tập chung trang 125

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *