Giải toán lớp 1 |

Giải toán lớp 1 |

Bài 1: Trong mỗi tuần:

a) Tôi đi học vào các ngày sau: Thứ hai, ngày …………………… ..

b) Tôi được nghỉ những ngày: ……………………………………………………

Bài 2: Đọc lịch hôm nay, sau đó viết tên các ngày trong tuần, ngày trong tháng, lần lượt:

a) Hôm nay là ngày …………………… ..ngày …………………… ..tháng …………………….

b) Ngày mai là ngày ………………………. Ngày tháng…………………

Sự hòa tan:

Bài 1:

a) Tôi đi học vào các ngày: Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu.

b) Tôi được nghỉ các ngày: thứ bảy, chủ nhật.

Bài 2:

a) Hôm nay là thứ hai ngày 16 tháng 9.

b) Ngày mai là thứ ba ngày 17 tháng 9.

Xem thêm: Giải bài tập toán lớp 1 về phép trừ số 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *