Giải Toán Lớp 3 Các Số Có Bốn Chữ Số

Giải Toán Lớp 3 Các Số Có Bốn Chữ Số

Bài 1 (trang 92 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

Các Bài Toán Lớp 3 - Các Bài Toán Lớp 3 Các Số Có 4 Chữ Số toán lớp 3 tập 1 - toán lớp 3 số có 4 chữ số

Câu trả lời:

bài toán lớp 3 tập 2 - bài toán lớp 3 số có 4 chữ số

Bài 2 (trang 93 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

bài toán lớp 3 3 - bài toán lớp 3 số có 4 chữ số

Câu trả lời:

giải toán lớp 4 giải toán lớp 4 số có 4 chữ số

Bài 3 (trang 93 SGK Toán 3): Các số?

Các Bài Toán Lớp 3 5 - Bài Toán Lớp 3 Các Số Có 4 Chữ Số

Câu trả lời:

giải toán lớp 3 giải toán lớp 6 số có 4 chữ số

Xem thêm: Giải bài tập Toán lớp 3 trang 154