Giải Toán lớp 5 Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Giải Toán lớp 5 Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Bài 1 (trang 102 SGK Toán 5): Kết quả khảo sát sở thích màu sắc của 120 học sinh được thể hiện trong biểu đồ dưới đây. Vui lòng cho biết số lượng học sinh:

a) Bạn có thích màu xanh lam không?

b) Thích màu đỏ?

c) Bạn thích màu trắng hơn?

d) Thích màu tím?

Giải Toán Lớp 5 - Lời Giải Toán Lớp 5 Giới Thiệu Về Sơ Đồ Hình Tròn

Câu trả lời:

Con số bạn thích màu xanh lam là:

120 x 40: 100 = 48 (bạn)

Con số bạn thích màu đỏ là:

120 x 25: 100 = 30 (bạn)

Con số bạn thích màu trắng là:

120 x 20: 100 = 24 (bạn)

Con số bạn thích màu tím là:

120 x 15: 100 = 18 (bạn)

Được thêm vào: vì 40% = 2/5; 25% = 1/4; 20% = 1/5, vì vậy câu trả lời cũng có thể được tìm thấy bằng các phép tính:

a) 120 x 2: 5 = 48

b) 120: 4 = 30

c) 120: 5 = 24.

Bài 2 (trang 102 SGK Toán 5): Bảng dưới đây cho biết kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học: Đọc phần trăm học sinh giỏi, học sinh giỏi và học sinh trung bình trên biểu đồ.

Giải toán lớp 5 có hình 1 - Giải toán lớp 5 giới thiệu sơ đồ hình quạt

Câu trả lời:

– Số học sinh giỏi bằng 17,5% tổng số học sinh.

Số học sinh giỏi bằng 60% tổng số học sinh.

– Số học sinh trung bình chiếm 22,5% tổng số học sinh.

Ngoài ra: biểu đồ (đã học ở lớp 4) cho chúng ta biết giá trị chính xác của các đại lượng, nhưng phạm vi chỉ cho chúng ta phần trăm giữa các đại lượng. Để có được một giá trị cụ thể, chúng ta thường phải tính toán nhiều hơn.

Xem thêm: Giải bài tập Toán lớp 5 trang 175