Giải vở bài tập Toán lớp 1: Các số đến 10 trang 172

Đề thi giải Toán lớp 1: Các số đến 10 Trang 172

Bài 1: Số?

2 = 1 +…. 8 = 7 + …… 9 = 5 +… ..

3 = 2 +…. 8 =…. + 2 9 = /// + 3

5 = 4 +… 8 =…. + 4 10 =…. + 4

7 =… + 2 6 = 4 +…. 10 = 8 +….

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống các số thích hợp:

Sgk toán lớp 10 trang 172 - Ôn tập giải toán lớp 1: các số đến 10 trang 172

Bài 3: Lan gấp được 10 chiếc thuyền, Lan cho em 4 chiếc thuyền. Bạn Lan còn lại bao nhiêu chiếc thuyền?

Sự hòa tan:

Bài 1:

2 = 1 + 1 8 = 7 + 1 9 = 5 + 4

3 = 2 + 1 8 = 6 + 2 9 = 6 + 3

5 = 4 + 1 8 = 4 + 4 10 = 6 + 4

7 = 5 + 2 6 = 4 + 2 10 = 8 + 2

Xem thêm: Giải toán lớp 1 Phép cộng dạng 14 + 3

Bài 2:

Sgk toán lớp 10 trang 172

Bài 3:

Số thuyền Lan còn lại là:

10 – 4 = 6 (chiếc thuyền)

Đáp số: 6 chiếc thuyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *