Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Hướng dẫn giải bài tập trang 46 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

 Viết các từ “góc bẹt”, “góc nhọn”, “góc tù”, “góc vuông” vào chỗ chấm dưới hình thích hợp:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

b) Viết các từ “lớn hơn”, “bé hơn”, “bằng” vào chỗ thích hợp:

Góc đỉnh A ……..hai góc vuông, Góc đỉnh B ………… góc đỉnh D;

Góc đỉnh B ………….góc đỉnh C; Góc đỉnh D ………. góc đỉnh C.

Đáp án:

Câu 1.

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

b) Viết các từ “lớn hơn”, “bé hơn”, “bằng” vào chỗ thích hợp:

Góc đỉnh A bằng hai góc vuông, Góc đỉnh B lớn hơn góc đỉnh D;

Góc đỉnh B nhỏ hơn góc đỉnh C; Góc đỉnh D nhỏ hơn góc đỉnh C.

Câu 2. 

Nối (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 4 bài 40

Đáp án: 1a 2c 3a 4b 5b 6c

Câu 3.

Viết tên các góc vuông, góc nhọn, góc tù có trong hình sau (theo mẫu):

Góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AD.

Giải vở bài tập Toán 4 bài 40

Đáp án

Góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AD.

Góc nhọn đỉnh C, cạnh CB, CD.

Góc tù đỉnh B, cạnh BC , BA.

Góc vuông đỉnh D, cạnh DC, DA

Leave a Comment Cancel Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Xem thêm