Giải vở bài tập Toán lớp 4 trang 87

Giải vở bài tập Toán lớp 4 trang 87

Bài 1 (trang 87 SGK Toán 4): Tính rồi tính

Vở bài tập toán lớp 4 trang 87 - vở bài tập toán lớp 4 trang 87

Câu trả lời:

Vở bài tập toán lớp 4 trang 87 1 - Giải bài tập toán lớp 4 trang 87

Bài 2 (trang 87 SGK Toán 4): Người ta xếp các gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp 120 gói. Nếu mỗi hộp đựng 160 gói kẹo thì phải lấy tất cả bao nhiêu hộp để xếp hết số kẹo?

Câu trả lời:

24 hộp kẹo có số gói kẹo là:

24 x 120 = 2880 (gói)

160 gói đòn bẩy số kẹo là:

2880: 160 = 18 (gói)

Đáp số: 18 gói kẹo

Bài 3 (trang 87 SGK Toán 4): Được tính theo hai cách:

a) 2205: (35 x 7)

b) 3332: (4×49)

Câu trả lời:

a) 2205: (35 x 7) =?

Cách 1: 2205: (35 x 7) = 2205: 245 = 9

Cách 2: 2205: (35 x 7) = 2205: 35: 7 = 63: 7 = 9

b) 3332: (4×49) =?

Cách 1: 3332: (4 x 49) = 3332: 196 = 17

Cách 2: 3332: (4 x 49) = = 3332: 4: 49 = 833: 49 = 17

Nói thêm: có một phép tính thứ ba:

một. … = 2205: 35: 7 = 63: 7 = 9

b. …. = 3332: 49: 4 = 68: 4 = 17

Xem thêm: Giải bài tập toán lớp 4 trang 139

Xem ngay:  Hãy nghĩ đến một thái độ lạc quan trong cuộc sống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *