Sách hướng dẫn giải bài tập chung Toán lớp 4 trang 56

Sách hướng dẫn giải bài tập chung Toán lớp 4 trang 56

Bài 1 (trang 56 SGK Toán 4): Nhìn chung lộn xộn:

a) 386259 + 260837

726485 – 452936

b) 528946 + 73529

435260 – 92753

Câu trả lời:

a) 386259 + 260837 = 647096

726485 – 452936 = 237,549

b) 528946 + 73529 = 602475

435260 – 92753 = 342

Bài 2 (trang 56 SGK Toán 4): Tính toán theo cách thuận tiện nhất:

a) 6257 + 989 + 743;

b) 5798 + 322 + 4678

Câu trả lời:

a) 6257 + 989 + 743

= 6257 +743 + 989

= 7000 + 989 = 7989

b) 5798 + 322 + 4678

= 5798 + 5000 = 10798

Bài 3 (trang 56 SGK Toán 4): Cho ABCD là hình vuông cạnh 3 cm. Tiếp tục vẽ hình vuông BIHC để có được hình chữ nhật AIHD (xem hình vẽ)

Vở bài tập sgk toán lớp 4 trang 56 - Giải toán lớp 4, vở bài tập trang 56

a) Cạnh của hình vuông BIHC là bao nhiêu cm?

b) Cạnh DH vuông góc với những mặt nào?

c) Tính chu vi hình chữ nhật AIHD

Câu trả lời:

a) Hình vuông BIHC có cạnh BC = 3 cm nên BIHC vuông có cạnh 3 cm.

b) Cạnh DH vuông góc với các cạnh AD, BC, IH

c) Cách 1: Chu vi hình chữ nhật AIHD là: (3 + 3 + 3) x 2 = 18 (cm)

Phương pháp 2:

Chiều dài của hình chữ nhật AIHD là:

3 + 3 = 6 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật AIHD là:

(6 + 3) x2 = 18 (cm)

Đáp số: 18cm

Bài 4 (trang 56 SGK Toán 4): Một hình chữ nhật có chu vi là 16 cm và chiều dài lớn hơn chiều rộng 4 cm. Tính diện tích hình chữ nhật.

Câu trả lời:

Chiều dài của hình chữ nhật là:

Xem thêm: Giải Toán lớp 4 Các phép toán với phân số Ôn tập (tiếp theo) trang 170

(16 + 4): 2 = 10 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

10 – 4 = 6 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

10 x 6 = 60 (cm2)

Phản hồi 60 (cm2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *