Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt – soạn văn lớp 12

Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt – soạn văn lớp 12

Phân công

I. Sự trong sáng của tiếng Việt

1. Nói hoặc viết phù hợp với các chuẩn mực và quy tắc của Việt Nam

Chuẩn mực không chấp nhận biến đổi linh hoạt, sáng tạo và không phủ nhận cái mới, miễn là cái sáng tạo và cái mới phù hợp với phương pháp chung và quy luật chung.

2. Không được tự ý pha trộn hoặc kéo dài các yếu tố của ngôn ngữ khác. Để tiếng Việt trong sáng, giàu đẹp và phát triển một mặt cần tiếp thu những tinh hoa của ngôn ngữ khác, đồng thời tránh những lạm dụng, trộn lẫn không đáng có.

3. Sự trong sáng của tiếng Việt còn thể hiện ở văn hoá và lịch sử lời nói. Nói một cách lịch sự, văn hóa là biểu hiện của sự trong sáng của ngôn ngữ. Ngược lại, nói thô tục, vô học, bất lịch sự đồng nghĩa với việc tiếng Việt mất đi sự trong sáng vốn có.

II. Luyện tập

Vấn đề 1: Sự chính xác của Hoài Thanh và cách dùng từ của Nguyễn Du khi miêu tả nhân vật trong Truyện Kiều.

Lưu giữ sự trong sáng của tiếng việt văn 12 - Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt - soạn văn lớp 12

Câu 2: Đặt dấu câu vào vị trí thích hợp để đảm bảo đoạn văn rõ ràng

“Tôi đã đưa ra ví dụ về một con sông. Sông phải vừa chảy vừa nhận – dọc theo dòng chảy của nó – các dòng nước khác. Ngôn ngữ cũng vậy – một mặt nó phải giữ được bản sắc vốn có của dân tộc, nhưng cũng không được chối bỏ những gì mà thời đại đã đem lại ”.

Xem thêm: Bình luận về tài năng sử dụng đại từ nhân xưng Minh-ta của Tố Hữu trong bài thơ Việt Bắc

Các cách điền khác:

“Tôi đã đưa ra ví dụ về một con sông. Sông phải vừa chảy vừa nhận (theo dòng chảy của nó) các dòng nước khác. Đối với dòng ngôn ngữ cũng vậy: một mặt phải giữ được bản sắc vốn có của dân tộc, nhưng cũng không được chối bỏ những gì mà thời gian đã đưa ra.

Câu 3: Nhận xét

Có lạm dụng từ nước ngoài (tiếng Anh):

– Các từ lạm dụng là: fan, file, hacker.

– Thay thế lần lượt: quạt, tệp, tin tặc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *