Soạn bài: “Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia” (Thân Nhân Trung) – Ngữ văn lớp 10

Soạn bài: “Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia” (Thân Nhân Trung) – Ngữ văn lớp 10

Phân công

Câu 1: Nhân tài có tầm quan trọng như thế nào đối với đất nước?

Câu trả lời gợi ý:

Người hiền tài có vai trò quan trọng đối với đất nước, là nguyên khí của đất nước, có vai trò vô cùng quan trọng và quý giá, quyết định sự hưng thịnh hay suy vong của quốc gia. Nhà nước đã trọng đãi hiền tài: đề cao công danh, phong tước, cấp bậc, ghi tên lên bảng vàng, ban yến tiệc … không xứng với vai trò, vị trí của người hiền tài thì cần phải khắc bia tiến sĩ để. lưu chúng trong lịch sử vì:

– Nhà hiền triết là người có tài cao, có nhiều đức tính.

– Nguyên tắc là khí chất ban đầu làm cho sự vật tồn tại và phát triển. Vì vậy, sự tồn tại và phát triển của người tài có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước.

Câu 2: Văn bia, khắc tên tiến sĩ có ý nghĩa như thế nào đối với đương thời và thế hệ mai sau?

Câu trả lời gợi ý:

Ý nghĩa của việc khắc bia, ghi tên tiến sĩ đối với đương thời và đối với các thế hệ sau là:

– Khuyến khích người khôn ngoan, học giỏi ngưỡng mộ, thích thú và ngưỡng mộ. Từ đó ra sức thanh danh, ra sức phò tá vua.

Xem thêm: Thuyết minh về biển Nha Trang, bài văn mẫu về Nha Trang Khánh Hòa lớp 9

– Ngăn chặn cái xấu, cái ác phát sinh trong nhân dân. Ý đồ xấu xa bị ngăn chặn, thiện chí có rất nhiều, kẻ ác xem đó là điều răn và người tốt cố gắng xem đó, từ đó gìn giữ hòa bình cho dân tộc.

– Dẫn dắt quá khứ, chỉ lối cho tương lai, góp phần phát triển nhân tài, sự thịnh vượng lâu dài của đất nước, tạo dựng danh nhân nho sĩ, củng cố huyết mạch của nhà nước.

Câu 3: Theo anh (chị) bài học lịch sử rút ra từ việc khắc tên bác là gì?

Câu trả lời gợi ý:

Bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia ghi tên tiến sĩ là:

– Dù ở thời đại nào thì “thiên tài cũng là nguyên khí của quốc gia”. Vì vậy, phải trọng nhân tài, tạo cơ hội để người tài phát triển, xây dựng đất nước.

– Thấm nhuần quan điểm của nhà nước ta là đặt giáo dục lên hàng đầu, coi giáo dục là quốc sách, coi trọng dụng hiền tài là thước đo để điều hành đất nước, an dân.

– Giáo dục tư tưởng được đặt lên hàng đầu và chúng ta cũng rút ra được bài học và thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dân tộc dốt là dân tộc yếu.

– Ngày nay, các cấp chính quyền địa phương và nhà nước phải có chính sách xử lý, khuyến khích phát triển người tài, tránh tình trạng chảy máu chất xám. Vinh danh những người đỗ đạt cao thủ ở Văn Miếu mỗi năm …

Xem thêm: Phân biệt ẩn dụ và hoán dụ – Cách làm bài tập về phép tu từ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *