Tháng – Năm giải toán lớp 3

NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY

Tháng – Năm giải toán lớp 3

Bài 1 (trang 108 SGK Toán 3): Trả lời các câu hỏi sau:

• tháng này là thứ mấy? Tháng sau là tháng nào?

• Tháng Giêng có bao nhiêu ngày?

* Tháng 7 có bao nhiêu ngày?

• Bao nhiêu ngày trong tháng Ba?

* Tháng 10 có bao nhiêu ngày?

• Tháng 6 có bao nhiêu ngày?

* Tháng 11 có bao nhiêu ngày?

Câu trả lời:

• học sinh tự trả lời

• Tháng 1 có 31 ngày

*Tháng 7 lúc 31 ngày

• Sao Hỏa có 31 ngày

* Tháng 10 có 31 ngày

• Tháng 6 có 30 ngày

* Tháng 11 có 30 ngày

Bài 2 (trang 108 SGK Toán 3): Đây là lịch tháng 8 năm 2005:

Bài Toán Lớp 3 - Giải Toán Lớp 3, Tháng - Năm

Nhìn vào tờ lịch trên và trả lời các câu hỏi sau:

• Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy?

• Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày nào?

• Tháng 8 có bao nhiêu ngày chủ nhật?

• Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào?

Câu trả lời:

• Ngày 19 tháng 8 là Thứ Sáu.

• Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày 31 và là thứ Tư

• Tháng tám có bốn ngày chủ nhật. Đó là các ngày: 7, 14, 21, 28 tháng 8

• Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày 28 tháng 8

Xem thêm: Vở bài tập Giải Toán lớp 3 trang 54

NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

   

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.

   
Xem ngay:  Giải Toán lớp 7 bài 2: Cộng, trừ các số hữu tỉ