Toán lớp 11 Bài 3: Hàm số liên tục

Toán lớp 11 Bài 3: Hàm số liên tục

Bài 1 (trang 140 SGK Đại số 11): Sử dụng định nghĩa để xét tính liên tục của hàm số f(x)=x3+2x-1 đến x=3.

Câu trả lời:

Giải Toán Lớp 11 Bài 3 Hàm Số Liên Tiếp - Giải Toán Lớp 11 Bài 3: Hàm Số Liên Tiếp

Bài 2 (trang 141 SGK Đại số 11):

Giáo án Toán lớp 11 3 Tính liên tục 1 - Giải toán lớp 11 bài 3: Hàm số liên tục

b.Trong biểu thức g(x) trên phải thay số 5 bằng một số nào đó để hàm số liên tục tại x=2.

Câu trả lời:

Giáo án Toán lớp 11 bài 3 Liên tục 2 - Giải toán lớp 11 bài 3: Hàm số liên tục

Bài 3 (trang 141 SGK Đại số 11):

Giải Toán Lớp 11 3 3 Liên Tục - Giải Toán Lớp 11 Bài 3: Hàm Số Liên Tục

Câu trả lời:

một. Đồ thị của hàm số (hình bên phải). Trên đồ thị ta thấy số điểm gián đoạn tại x = -1.

Giải Toán Lớp 11 Bài 3 4 Liên Tục - Giải Toán Lớp 11 Bài 3: Hàm Số Liên Tục

Giáo án Toán lớp 11 bài 3 Liên tục 5 - Giải toán lớp 11 bài 3: Hàm số liên tục

Bài 4 (trang 141 SGK Đại số 11):

Giáo án Toán lớp 11 bài 3 Liên tục 6 - Giải toán lớp 11 bài 3: Hàm số liên tục

Câu trả lời:

Giáo án Toán lớp 11 bài 3 3 dãy số liên tiếp 7 - Giải toán lớp 11 bài 3: Hàm số liên tục

Bài 5 (trang 141 SGK Đại số 11): Là tuyên bố sau đây đúng hay sai?

“Nếu hàm số y = f(x) liên tục tại x0 và hàm số y = g(x) không liên tục tại xthì y = f(x) + g(x) là một hàm không liên tục tại”.

Câu trả lời:

Ý kiến ​​trên đúng, vì y = h(x) = f(x) + g(x) liên tục tại x thì h(x) – f(x) = g(x) liên tục tại x (theo định lý 2 về hàm số liên tục) trái với giả thiết g(x) không liên tục tại x.

Bài 6 (trang 141 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng đẳng thức:

a.2x3 – 6x + 1 = 0 có ít nhất hai nghiệm.

b. cos x = x có nghiệm

Câu trả lời:

a. Đặt f(x) = 2x3 – 6x + 1

TXĐ: D = RẺ

Ta có: f(-2) = 2.(-2)3– 6(-2) + 1 = – 3 < 0

f(-1) = – 2 + 6 + 1 = 5 > 0

f(-2).f(-1) < 0

Vì f(x) là hàm đa thức xác định trên R nên nó liên tục trên tập R. Do đó f(x) liên tục trên (-2; -1).

Phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm x ∈(-2; -1).

Xem thêm: Cây phượng trong sân trường

Tương tự như vậy ta có:

f(-1) = 2(-1)3 – 6(-1) + 1 = 5

f(1) = 2 – 6 + 1 = -3

f(-1).f(1) < 0 nên phương trình có ít nhất một nghiệm x ∈ (-1;1).

Vì các đoạn (-2; -1) và (-1; 1) riêng biệt nên các nghiệm trên không thể trùng nhau. Vậy phương trình đã cho có ít nhất 2 nghiệm.

b) Xét hàm số g(x) = x – cos x liên tục trên R nên liên tục trên đoạn [- π; π] Chúng ta có:

g(- π) = – – cos (- ) = – + 1 < 0

g( ) = – cos = – (-1) = + 1 > 0

g(-π). g( ) < 0

Theo Định lý 3, phương trình x – cos x = 0 có nghiệm thuộc (- π; π) tức là cos x = x có nghiệm.