Trắc nghiệm KTPL 10 CTST Bài 20: Khái niệm, đặc điểm và vị trí của Hiến pháp có đáp án

Trắc nghiệm kiến ​​thức pháp luật 10 CTST Bài 20: Khái niệm, đặc điểm, vị trí của Hiến pháp có đáp án

  • 104 kỳ thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

ĐÃ BẮT ĐẦU

danh sách các câu hỏi

Câu hỏi 1:

Câu nào sau đây nói đúng vai trò, vị trí của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có vị trí là Luật cơ bản, cơ sở cho việc soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; là công cụ bảo đảm các quyền dân sự, quyền con người ở nước ta, là đạo luật quy định các nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước và là đạo luật có hiệu lực pháp lý cao nhất, có hiệu lực thi hành đối với mọi văn bản quy phạm pháp luật. Những người khác phải tuân theo hiến pháp.


Câu 2:

Vì sao gọi hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước có hiệu lực pháp lý cao nhất?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Hiến pháp là đạo luật cơ bản và có hiệu lực pháp lý cao nhất, bởi nó là văn bản do Quốc hội – cơ quan nhà nước cao nhất – ban hành về nội dung và chất, có đối tượng điều chỉnh rộng và toàn diện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cơ quan Năng lượng. Nó là cơ sở cho mọi ngành luật khác và là văn bản khẳng định chủ quyền, độc lập của một quốc gia trước mọi quốc gia trên thế giới.


Câu 3:

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác Hiến pháp thì nội dung của văn bản quy phạm pháp luật đó được xử lý như thế nào?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Trong trường hợp một văn bản quy phạm pháp luật (Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Lao động,…) có quy định trái với Hiến pháp thì nội dung của văn bản quy phạm pháp luật đó sẽ được sửa đổi, bổ sung, vì tất cả các văn bản quy phạm pháp luật đều được soạn thảo trên cơ sở Hiến pháp, các văn bản khác không được vi phạm Hiến pháp nhưng phải phù hợp với tinh thần, nội dung của Hiến pháp và được ban hành trên cơ sở các quy định của Hiến pháp và thi hành Hiến pháp.


Câu 4:

Điều nào sau đây là một tính năng của hiến pháp?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Đặc điểm của hiến pháp:

+ Hiến pháp là đạo luật cơ bản của quốc gia: hiến pháp là văn bản duy nhất xác lập chủ quyền của nhân dân và tổ chức quyền lực nhà nước; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

+ Hiến pháp quy định những nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước: Hiến pháp quy định những nguyên tắc cơ bản có tầm quan trọng sâu rộng và ảnh hưởng đến toàn bộ bộ máy nhà nước.

+ Hiến pháp là đạo luật có hiệu lực pháp lý cao nhất: Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất, phản ánh sâu sắc nhất quyền của nhân dân và mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân,…

+ Hiến pháp là công cụ bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân: Quyền con người, quyền công dân là một trong những nội dung quan trọng, không thể thiếu được trong hiến pháp của mọi quốc gia trước đây.


Câu 5:

Nêu những nét chính của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có một số nét chính sau đây:

Hiến pháp là luật cơ bản của quốc gia

Hiến pháp quy định các nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước

Hiến pháp là đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất

Hiến pháp là công cụ bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân


Câu 6:

Hiến pháp quy định những vấn đề cơ bản nào sau đây?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Hiến pháp xác lập những vấn đề cơ bản, quan trọng nhất của đất nước, như: chế độ chính trị, trật tự kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học công nghệ và môi trường; Tổ chức và hoạt động của cơ quan chính quyền; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được nhà nước tôn trọng và bảo đảm; xác định cách thức tổ chức và thiết lập các mối quan hệ giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp; quy định cơ cấu đơn vị hành chính lãnh thổ và cách thức tổ chức chính quyền địa phương.


Câu 7:

Cho đến nay nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có bao nhiêu bản hiến pháp?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đến nay, nước ta đã có 05 bản Hiến pháp là Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung một số điều của 2001), Hiến pháp 2013.


Câu 8:

Bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời vào năm nào?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: NHẬN

Ngày 9 tháng 11 năm 1946, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với 240 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Hiến pháp 1946 được thông qua, chấm dứt ách thống trị của ngoại bang và tuyên bố nước Việt Nam độc lập, thống nhất theo thể chế dân chủ nhân dân từ bắc chí nam.


Câu 9:

Nội dung nào sau đây thể hiện hiệu lực pháp lý cao nhất của Hiến pháp?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Hiến pháp là đạo luật có hiệu lực pháp lý cao nhất: hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất, thể hiện một cách sâu sắc nhất các quyền của nhân dân và mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân; Hiến pháp là nguồn và cơ sở để ban hành luật, quy định, nghị quyết và các văn bản khác thuộc trình tự pháp luật: mọi văn bản khác không được trái với Hiến pháp, nhưng phải phù hợp với tinh thần và nội dung của Hiến pháp, được ban hành trên cơ sở các quy định của Hiến pháp và thi hành hiến pháp.


Câu 10:

Câu nào sau đây thể hiện đầy đủ khái niệm Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đạo luật cơ bản của nước ta, có hiệu lực pháp lý cao nhất, xác lập những vấn đề cơ bản và quan trọng như chế độ chính trị, quyền, quyền và nghĩa vụ con người. Chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ.


Bắt đầu bài kiểm tra ngay bây giờ


Có thể bạn quan tâm


Các kỳ thi nóng trong chương

NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

   

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.

   
Xem ngay:  Giải bài tập 3 trang 39 SGK Hình học 12 (Tính diện tích xung quanh, thể tích của khối nón)