Trắc nghiệm KTPL 10 CTST Bài 23: ND cơ bản của HP về KT-VH-GD, khoa học, công nghệ và môi trường có đáp án

Trắc nghiệm KTPL 10 CTST Bài 23: Tìm hiểu cơ bản về KH, CN, GD, KH, KT, MT của HP có đáp án

  • 118 cuộc thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

ĐÃ BẮT ĐẦU

danh sách các câu hỏi

Câu hỏi 1:

Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:

Thông tin: Nhân dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), trường THPT A tổ chức Hội thi với các làn điệu dân ca quan họ, học sinh toàn trường tham gia. Những đứa trẻ thích tham gia vào nhiều buổi biểu diễn, ví dụ: B.: Múa cồng chiêng các dân tộc Tây Nguyên; Múa Ram Vong (múa vòng) của người Khmer Nam Bộ, hát Quan họ.

Học sinh trường TH A đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc chấp hành các hoạt động ở những mặt nào?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Việc làm của các em học sinh trường THPT A thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành các hoạt động văn nghệ khi các em đã được tham gia Hội thi Giai điệu Tổ quốc tại quê hương mình.


Câu 2:

Anh H. dự định thành lập cơ sở kinh doanh riêng về máy rửa tay tự động. Khi anh đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh P để đăng ký thành lập doanh nghiệp thì được chị E (Chuyên viên đăng ký kinh doanh) trả lời như sau: Đã hết hạn đăng ký kinh doanh máy rửa tay năm 2021 nên anh không H Trong lĩnh vực nào của hiến pháp mà cô E. đã không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Hành vi của bà E. là sai trong việc không phê duyệt hồ sơ của ông H. và bà E. chưa thực hiện rõ trách nhiệm của mình trong việc ưu tiên, đầu tư, thúc đẩy, tạo điều kiện phát triển khoa học và công nghệ.


Câu 3:

Điều nào sau đây là một trong những yếu tố khoa học, công nghệ và môi trường cơ bản của hiến pháp?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Về khoa học, công nghệ và môi trường, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định:

+ Nhà nước tạo điều kiện để mọi người tham gia và hưởng lợi từ hoạt động khoa học và công nghệ.

+ Ưu tiên, đầu tư, thúc đẩy và tạo điều kiện phát triển khoa học và công nghệ.

+ Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên.


Câu 4:

Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có những nội dung cơ bản nào?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Nội dung cơ bản của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về kinh tế đã nêu rõ: Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế.


Câu 5:

Mục đích của chính sách văn hóa trong hiến pháp năm 2013 của nước ta là gì?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về văn hóa nêu rõ: Mục đích của chính sách văn hóa là chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, giàu bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.


Câu 6:

Đặc điểm nào sau đây là đặc trưng của nền kinh tế nước ta?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Từ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam có quan hệ sản xuất tiên tiến, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế; Các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật.


Câu 7:

Có bao nhiêu hình thức sở hữu trong nền kinh tế nước ta?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: NHẬN

Nền kinh tế nước ta có các hình thức sở hữu: sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân.


Câu 8:

Những nội dung văn hóa, giáo dục được ghi trong hiến pháp có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của nhân dân và đất nước?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Tầm quan trọng của nội dung văn hóa và giáo dục được quy định trong hiến pháp:

+ Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

+ Đảm bảo cho con người phát triển toàn diện, đời sống con người được đảm bảo.

+ Phát triển đất nước, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.


Câu 9:

Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:

Thông tin: Trong cuộc thi Sáng tạo KHKT dành cho thanh thiếu niên tỉnh C, hai bạn M và N đã đạt giải nhất nhờ ý tưởng sáng tạo làm khẩu trang than hoạt tính từ bã mía. Ban giám khảo đánh giá đây là ý tưởng thiết thực, có tính khả thi cao và góp phần bảo vệ môi trường. Một công ty đã nhận hỗ trợ tài chính cho cả hai bạn để tiếp tục phát triển ý tưởng nghiên cứu.

Những thông tin trên thể hiện nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 về nội dung nào?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Ý tưởng của hai bạn M và N là những ý tưởng thiết thực, có tính ứng dụng cao, góp phần bảo vệ môi trường và thể hiện những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 liên quan đến khoa học, công nghệ và môi trường.


Câu 10:

Câu nào sau đây thể hiện tầm quan trọng của nội dung phát triển khoa học, công nghệ và môi trường được quy định trong Hiến pháp?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Nội dung phát triển khoa học, công nghệ và sinh thái được quy định trong Hiến pháp có ý nghĩa như sau:

+ Góp phần phát triển bền vững đất nước.

Có ích cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Bà là động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước.


Bắt đầu bài kiểm tra ngay bây giờ


Có thể bạn quan tâm


Các kỳ thi nóng trong chương

NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

   

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.

   
Xem ngay:  Quy đồng phân số và mẹo tìm Mẫu số chung nhỏ nhất